දූෂණ නඩු විභාගයට මහාධිකරණ තුනක් සති දෙකකින් එයි

 ඡායාරූපය:

දූෂණ නඩු විභාගයට මහාධිකරණ තුනක් සති දෙකකින් එයි

දූෂණ - වංචා නඩු විභාග කිරීමට වෙනම විශේෂ මහාධිකරණ තුනක් පිහිටුවීම ඉදිරි සති දෙක තුළ සිදු වනු ඇති බව අනාවරණය වේ.

අධිකරණ ඇමැතිනී තලතා අතුකෝරාල විසින් ද අදාළ කරුණ තහවුරු කරනු ලැබූ අතර, ඊට අමතරව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට නව රජයේ නීතිඥවරුන් 100 දෙනකු බඳවාගැනීමට අදාළ කටයුතු සිදු වෙමින් පවතින බව ද ඇමැතිවරිය අවධාරණය කළාය. පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේදී මේ විශේෂ මහාධිකරණ පිහිටුවීමට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කළ අතර, ඉන්පසු එම අධිකරණ පිහිටුවීමට අදාළ කටයුතු සොයාබැලීම නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට පවරනු ලැබිණි.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 105 (1) C අනුව මේ විශේෂ මහාධිකරණ ස්ථාපිත කිරීම සිදු වනු ඇති බවත්, ඊට අදාළව නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සකස් කරන ලද කෙටුම්පත මේ සතියේ කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවත් අධිකරණ අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කරයි. කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතියෙන් පසු එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති අතර, ඉන්පසු අගවිනිසුරුවරයාගේ මූලිකත්වයෙන් මේ විශේෂ මහාධිකරණ සඳහා විනිසුරුවරුන් පත්කරනු ඇති බව ද අදාළ ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරයි.

වංචා-දූෂණ පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව මගින් ලබාදුන් වාර්තා මෙන්ම පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය මගින් විමර්ශන අවසන් කළ නඩු ගොනු රැසක් මේ විශේෂ මහාධිකරණ මගින් මුල් වටයේදී විභාග කෙරෙනු ඇතැයි ද එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කර සිටී.