ග්‍රාමසේවා වසම් දාහතර දහසක ක්‍රියාත්මක සැමට සෙවණ ප්‍රජා නිවාස කමිටු වැඩසටහන

 ඡායාරූපය:

ග්‍රාමසේවා වසම් දාහතර දහසක ක්‍රියාත්මක සැමට සෙවණ ප්‍රජා නිවාස කමිටු වැඩසටහන

වර්තමානයේ මෙරට ක්‍රියාත්මක ප්‍රමුඛතම ජනාවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ වනුයේ සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩසටහනයි. නිවාස ප්‍රතිලාභීන්ගේ අවශ්‍යතාවට අනුකූල වන අයුරින් ඔවුන් ජීවත්වන ජනාවාසය නිර්මාණය වීම මෙම සංවර්ධන ක්‍රියාදාමය මඟින් සිදුකෙරේ. එකී කාර්යයදාමයේ ඇති විශේෂත්වය වනුයේ අදාළ නිවාසකරණ වැඩපිළිවෙළ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමුඛතම තීන්දු තීරණ මෙම ප්‍රජාව විසින් ගනු ලැබීමයි. මෙම කාර්යයදාමයේ නිරත වූ රාජ්‍ය ආයතන හා සෙසු දායකත්ව පාර්ශ්වයන් සිදුකරනු ලබන්නේ අදාළ ප්‍රජාවගේ අවශ්‍යතාවන් ඉටුකිරීම සඳහා දායකවීමයි. මෙතෙක් මෙම නිවාස සංවර්ධන කාර්යයදාමය දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් කළමනාකරණය කරමින් ක්‍රියාත්මක වීම සිදුවිය. එසේ වුවද එහි සැබෑ ක්‍රියාකාරිත්වය සිදුවූයේ ගම නගරය සහ වතුකරය තුළයි.

භූගෝලීය වශයෙන් කුඩා කොට්ඨාසයක නිවාස අවශ්‍යතාව පවත්නා ප්‍රතිලාභී ජනතාව මෙම ක්‍රියාවලියේ සැබෑ ක්‍රියාකාරීන් වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබයි. අසූව දශකයේ මෙරට ක්‍රියාත්මක වූ උදාගම් ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක වීමේදී මෙම ග්‍රාමීය කළමනාකරණ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩසටහනකට අනුගත වූ අතර එය හඳුන්වාදෙනු ලැබුවේ ග්‍රාමෝදය මණ්ඩල වැඩපිළිවෙළ ලෙසිනි. එදා ග්‍රාමෝදය මණ්ඩලයේ වගකීම වුයේ අදාළ ග්‍රාමීය බල ප්‍රදේශයේ නිවාස හා ජනාවාස සංවර්ධනය හා මුල්කොටගත් ජනතාවගේ සියලු ආර්ථික සමාජීය අවශ්‍යතාවන් නිසි අයුරින් කළමනාකරණය කිරීමයි.

මෙකී වැඩපිළිවෙළේ අත්දැකීම් සමඟින් ක්‍රියාත්මක කෙරුණු නව ග්‍රාමීය කළමනාකරණ වැඩසටහනක් සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩසටහනට සමගාමීව හඳුන්වා දී තිබේ. නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා විසින් පසුගියදා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවකට අනුකූලව මෙම නව ප්‍රජා කළමනාකරණ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය හඳුන්වාදෙනු ලැබීය. එදා ග්‍රාමෝදය මණ්ඩල ක්‍රියාදාමයට කිසියම් සමීපත්වයක් පෙන්නුම් කළද ක්‍රියාවෙන් වත්මන් සමාජයේ අවශ්‍යතාවයට අනුගතවෙමින් ක්‍රියාත්මක මෙම වැඩපිළිවෙළෙහි මූලික අරමුණ වන්නේ ග්‍රාමසේවා වසම් මට්ටමින් ප්‍රජා ජනාවාස කමිටු ස්ථාපිතකොට එතුළින් ග්‍රාමීය කළමනාකරණය දිරිමත් කරලීමයි. සමස්ත ශ්‍රී ලංකාව දිස්ත්‍රික්ක 25ක්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 334ක් සමඟින් ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස 14022ක් ආවරණය වන ආකාරයෙන් මෙම ප්‍රජා ජනාවාස කමිටු ස්ථාපිත කෙරේ.

නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් හා මඟපෙන්වීම යටතේ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සිය දිස්ත්‍රික් කළමනාකරණය සහාය කරගනිමින් සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම දිසාපති ප්‍රමුඛ දිස්ත්‍රික් නිවාස කමිටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් ප්‍රමුඛ ප්‍රාදේශීය නිවාස කමිටුව සහාය කරගනිමින් මෙම ප්‍රජා නිවාස කමිටු ස්ථාපනය කිරීම සිදුකෙරේ.

පසුගිය මාස කිහිපය තුළ මෙම ප්‍රජා නිවාස කමිටු ස්ථාපනය කිරීම ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්යය මණ්ඩලය, දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය හා ග්‍රාමීය මට්ටමින් නිවාස හා ජනාවාස සංවර්ධනයේ නියුතු කාර්යය මණ්ඩලය හා ප්‍රජාවගේ සහායෙන් සිදුකරනු ලැබීය. මෙම ප්‍රජා නිවාස කමිටු සඳහා නිශ්චිත ව්‍යවස්ථාවක් සහ නිලධාරී මඬුල්ලක් හඳුනාගෙන සිටින අතර මෙම කමිටුවේ සාමාජිකත්වය දරන ප්‍රජාකමිටු සාමාජිකයන්ගේ එකඟත්වය මත මෙම නිලධාරි මණ්ඩලය පත්වේ. මේ සෑම කමිටුවක්ම ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි වී සංවිධානයක් ලෙසින් කටයුතු කෙරේ.

ප්‍රජා නිවාස කමිටුවේ මූලික කාර්යයභාරය වනුයේ තම බල ප්‍රදේශය තුළ පවත්නා සැබෑ නිවාස හා ජනාවාස අවශ්‍යතාව අභියෝග සහ ගැටළු හඳුනාගනිමින් ඒ සඳහා සුදුසු යෝජනාවන් ඉදිරිපත් කරලීමයි. අදාළ යෝජිත යෝජනා ප්‍රායෝගිකව සිය බල ප්‍රදේශය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙම ප්‍රජා නිවාස කමිටු අධීක්ෂණය යටතේ සිදුකෙරේ. එමෙන්ම මෙම වැඩසටහන තුළින් ප්‍රතිලාභ ලැබිය යුතු පුද්ගලයන් හඳුනාගැනීම හා ඔවුන් වෙත අදාළ ප්‍රතිලාභ හිමිකරදීම මෙම ප්‍රජා නිවාස කමිටු කාර්යයදාමයේ වගකීමකි.

මෙකී වැඩපිළිවෙළ ඉදිරියේදී ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වීම තුළින් එකවර දිවයින පුරා ගම, නගරය වතුකරය තුළ නිවාස හා ජනාවාස සංවර්ධන වැඩසටහන් එහි සැබෑ හිමිකරුවන් ලෙසින් කටයුතු කරන ප්‍රජාවගේ සහභාගීත්ව දායකත්වය හා අනුදැනුම මත සිදුකෙරේ.

මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාවට නැංවීම හේතුවෙන් සංවර්ධන කාර්යයක් පිළිබඳ සැබෑ වගකීම මෙන්ම වගවීමද සිදුවනු ඇත. මෙම සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ තුළ ප්‍රජා නිවාස කමිටු නිසි ක්‍රියාකාරිත්වක් පෙන්වීම තුළින් එම අවශ්‍යතාව ඉටුකරලීම උදෙසා වගකීම් උසුලන නිවාස හා ජනාවාසකරණයේ නියුතු ආයතන වඩාත් ඉලක්කගතව අදාළ කාර්යයන් ඉටුකරලීම සිදුකරයි.

මේ වන විට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය අදාළ දිසාපතිවරුන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් මෙන්ම රාජ්‍ය කළමනාකරණයේ සහාය හා දායකත්වය සමඟින් සියලු ප්‍රජා නිවාස කමිටු දිවයින පුරා ස්ථාපිත කිරීම සිදුකර ඇත. එමෙන්ම මෙම ප්‍රජා නිවාස කමිටු රැස්වීම් පවත්වා අදාළ ප්‍රදේශයේ නිවාස හා ජනාවාසකරණය පිළිබඳ තීන්දු තීරණ ගැනීම සිදුකර තිබේ.

පසුගිය දින කිහිපය තුළදී මෙම ප්‍රජා නිවාස කමිටුවල ප්‍රාදේශීය සම්මේලන පැවැත්වීමද සිදුකරනු ලැබීය. ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී දිවයින පුරා මෙම ප්‍රජා නිවාස කමිටු දිස්ත්‍රික් සම්මේලන පැවැත්වීම සිදුකෙරෙන අතර එහි ප්‍රථම සම්මේලනය එළැඹෙන සැප්තැම්බර් මස 14 දින පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආරම්භ කෙරේ. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමන්ගේ මූලිකත්වයෙන් මෙදින පැවැත්වෙන පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ප්‍රජා නිවාස කමිටු සම්මේලනය සඳහා දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන සියලු ප්‍රජා නිවාස කමිටු සාමාජිකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුකෙරේ. එළැඹෙන දින කිහිපය තුළදී දිවයිනේ සෙසු දිස්ත්‍රික්කයන්හිද මෙම ප්‍රජා නිවාස කමිටු සම්මේලන පැවැත්වීමට නියමිත වේ.

බොහෝ රාජ්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන් මෙන් ජාතික නිවාස වැඩපිළිවෙළද මෙතෙක් ප්‍රධාන කාර්යාලයට මෙහෙයවීම මත දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයන්ට විමධ්‍යගතව ක්‍රියාත්මක විය. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මකවීම සඳහා විමධ්‍යගත වූයේ සීමිත නිලධාරි පිරිසකට පමණි. එසේ වුවද සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩසටහනට සමගාමීව ඇරඹුණු ප්‍රජා නිවාස කමිටු හේතුවෙන් මෙම සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ ග්‍රාමසේවා වසම් 14,000කට අධික ප්‍රමාණයකට විමධ්‍යගත වී එහි සැබෑ ක්‍රියාකාරීන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ගේ දායකත්වයෙන් සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩසටහන වඩාත් ඵලදායීව හා ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙමඟින් ඉඩ ප්‍රස්ථාව සලසා ලනු ලැබීය.

[ලක්විජය සාගර පලන්සූරිය]