සිරිලක ආවේණික උරග ලොවෙන් වඳව යන ශ්‍රී ලංකා කිරි ඉබ්බා

 ඡායාරූපය:

සිරිලක ආවේණික උරග ලොවෙන් වඳව යන ශ්‍රී ලංකා කිරි ඉබ්බා

ශ්‍රී ලංකා සොෆ්ට්ෂෙල් ටෙරපින් යන ඉංග්‍රීසි නාමයෙන් සහ පාල්ආමෙයි යන දෙමළ භාෂාවෙන් ද ලිසෙමස්සි ලොනෙන්සිස් යන විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වන

ශ්‍රී ලංකා කිරිඉබ්බා ශරීරයෙන් මධ්‍යම ප්‍රමාණ රවුම් හැඩයෙන් යුතු වෙනවා. අළු මිශ්‍ර කොළ පැහැයෙන් සහ සමහර තැන්වලදි අඳුරු දුඹුරු පැහැ රතු පැහැයෙන්ද දකින්න පුළුවන්. කිරිඉබ්බාගේ බඩ ප්‍රදේශය රෝස පැහැයක් ගන්නවා. කලාතුරකින් ඇලි නැත්නම් ඇල්බිනෝ පැහැයෙන්ද මේ යාළුවන් හමුව තිබෙනවා.මේ ඉබි යාළුවාගේ පා ඇඟිලි එකට බැඳුණු තියුණු දිගු රවුම් නියපොතුවලින් යුතුයි.

ශ්‍රී ලංකා කිරිඉබ්බා ලංකාවට ආවේණික උරග පවුලේ යාළුවෙක්. මීටර් 600 ට වඩා උස ලංකාවේ සියලු දේශගුණික කලාපවල මේ යාළුවන් ජීවත් වෙනවා. වැව්, දියකඩිති සහ කෘෂිකාර්මික වාරිමාර්ග ඇළ මාර්ගවල කිරිඉබ්බන් අව්ව තපිමින් සිටිනු දකින්න පුළුවන්. මේ යාළුවන් අල්ලා ගන්න ගිය විට දරුණු ලෙස හපා කනවා. ඒ එයාලගේ විලෝපිකයන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න.

ගෙම්බන්, ඉස්ගෙඩියන්, මාළුවන්, කුඩා කක්කුට්ටන්, බිම්පණුවන් වගේම කෘමීන් සහ ජලජ පැළෑටිත් ආහාරයට ගන්න මේ යාළුවා හරිම කැමතියි. ඒ වගේම ජලජ පරිසර පද්ධතිවල කසළ ශෝධකයන් ලෙසත් කටයුතු කරන බවයි උරග විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ.

මේ කිරිඉබ්බාගේ ගැහැනු සතා සෙන්ටි මීටර් 5ක් 6ක් ගැඹුරට වෙන්න වියළි කාලයේදී වැව් සහ ජලාශ පතුල්වල මඩ හෝ වැලි යට බිත්තර 2ක් හෝ 8ක් පමණ දමනවා. පරිසර විනාශයත් මිනිසුන් මස් සඳහා ඇල්ලීමත් විසිතුරු මත්ස්‍ය වෙළෙඳාම නිසාත් අපේ රටට ආවේණික ශ්‍රී ලංකා කිරිඉබ්බා අපේ ජලජ පරිසරයෙන් වඳ වෙන්නට පටන් අරන්. මේ යාළුවන් රැක ගන්න සංරක්ෂණය කිරීම අපි කාගේත් යුතුකමක්.

[සහන් රසිඳු හර්ෂණ විජයසිංහ]

07 ශ්‍රේණිය

ශ්‍රී භාරතී බොදු විද්‍යාලය

පැණිදෙණිය - පේරාදෙණිය.

මාතෘකා