ජාතික නිවාසකරණයේ ප්‍රචාරණ හා තොරතුරු ක්‍රියාදාමය

 ඡායාරූපය:

ජාතික නිවාසකරණයේ ප්‍රචාරණ හා තොරතුරු ක්‍රියාදාමය

අසූව දශකයේ ආරම්භයේ මෙම සංවර්ධනයේ බහුතරය රාජ්‍ය මැදිහත්වීම යටතේ සිදුකරන අතර ඒවා පිළිබඳ දැනුවත්කරලීමද රාජ්‍ය මැදිහත්වීම යටතේ සිදුවිය. විශේෂයෙන් තුන්වැනි ලෝකයේ සංවර්ධනය කරා යොමුවූ රටක් ලෙසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙවන් වූ සංවර්ධනයක් පිළිබඳ ජනතාව වෙත සන්නිවේදනය වීම සිදුවූයේ ඉතා අල්ප ලෙසිනි. මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වූ බොහෝ සංවර්ධන කාර්යයන් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව මුල්කොටගත් මුද්‍රිත මාධ්‍ය හා රාජ්‍ය මාධ්‍ය මගින් ලබාදුන් දැනුවත් වීමට අමතරව ජනතාවට තමන් විසින් සිදුකරන්නා වූ සංවර්ධන කාර්යයන් පිළිබඳ සැබෑ තතු දැනගැනීමේ හැකියාවක් නොතිබිණි.

එසේ වුවද 77 බලයට පත්වූ රජය විසින් විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්හි විශාල වශයෙන් සංවර්ධන කාර්යයන් සිදුවීමේ ක්‍රියාදාමය තුළ එතෙක් රාජ්‍ය මැදිහත්වීම යටතේ පැවති මුද්‍රිත සන්නිවේදනය හා ගුවන් විදුලි සන්නිවේදන ක්‍රියාදාමය වඩාත් පුළුල් ක්‍ෂේත්‍රයකට ප්‍රවිෂ්ට විය. එය වඩාත් ශක්තිමත් වූයේ 77 බලයට පත් රජය විසින් ප්‍රථම වරට රූපවාහිනිය විසින් ජනතාව වෙත හඳුන්වාදීමත් සමඟිනි.

එවකට රජයේ අග්‍රාමාත්‍ය, නිවාස ඉදිකිරීම්, පළාත් පාලන අමාත්‍ය ධුරය දැරූ රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතා සිය අමාත්‍යාංශ හා මාධ්‍ය ක්‍රියාදාමය එයටත් වඩා පෙර ගමනකට ප්‍රවිෂ්ට කරනු ලැබීය. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එදා උදාගම් ව්‍යාපාරය මුල්කොටගත් ජාතික ව්‍යාපාරය මෙහෙයවූ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ආශ්‍රිතව ප්‍රේමදාස මහතා විසින් තොරතුරු හා ප්‍රචාරක අංශය ස්ථාපිත කරනු ලැබීය. මෙම ඒකකය ස්ථාපිත කිරීමෙන් ප්‍රේමදාස මහතාගේ අපේක්ෂාව වූයේ උදාගම් ව්‍යාපාරය මුල්කොටගත් ජාතික නිවාස වැඩසටහන තුළින් ජනතාවට සිදුකරන සැබෑ මෙහෙවර පිළිබඳ සැබෑ සතු පාඨකයන් වෙත රැගෙන යෑමයි. එහිදී අග්‍රාමාත්‍යතුමන් විසින් අපේක්ෂා කරනු ලැබුවේ එම සංවර්ධන වැඩසටහන වඩාත් විචාරාත්මකව බලමින් එම කාර්ය පාඨකයන් අතරට රැගෙන යෑමයි. නිදසුනක් ලෙස විවිධ ප්‍රදේශයන්හි නිවාස අවශ්‍යතාව පිළිබඳ ජනතාවගේ සැබෑ තතු රටට ප්‍රකාශ කළ මෙම තොරතුරු ප්‍රචාරක අංශය ඒ ආශ්‍රිතව නව සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබේ. ඉන් අනතුරුව එහි ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ වරින් වර මාධ්‍ය තුළින් දැනුවත් කිරීම සිදුකරනු ලැබීය.

1988 ‘සෙවණ’ මාධ්‍ය සේවාව නමින් නව ඒකකයක් ස්ථාපිත කරලීම තුළින් ඉතිහාසයේ පළමු වරට එතෙක් පෞද්ගලික අංශය සතුව පැවති දැන්වීම් ක්‍රියාවලිය රාජ්‍ය ආයතනයකට ප්‍රවිෂ්ට විය. එමඟින් දැන්වීම්කරණය සඳහා පෞද්ගලික අංශයට වැයවූ රාජ්‍ය ප්‍රතිපාදන ඉතිරි කර ගැනීමට අවස්ථාව හිමිවිය. ඉන් අනතුරුව තවත් විවිධ අමාත්‍යාංශ හා රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක් තම ආයතන ඇසුරෙහි දැන්වීම් ආයතන ස්ථාපිත කිරීම සිදුකරනු ලැබීය.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සිය තොරතුරු හා ප්‍රචාරක අංශය ස්ථාපිත කර වසර 34ක් ගතව තිබේ. එමෙන්ම ‘සෙවණ’ මාධ්‍ය අංශය ආරම්භකොට වසර 31ක කාලයක් ගත වී තිබේ. මෙම කාල පරිච්ඡේදය තුළ අදාළ කොට්ඨාසය තුළින් නිවාස හා ජනාවාසකරණය හා බැඳුණු සුවිශේෂ මාධ්‍ය කාර්යයන් ඉටුකර තිබේ. අදාළ කාලපරිච්ඡේදය තුළ දෛනික පුවත්පත් සඳහා දහස් සංඛ්‍යාත ප්‍රවෘත්ති නිවේදන නිකුත්කරලීමත් ප්‍රතිලාභී ජනතාව, රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ වෘත්තිකයන් සමඟ සාකච්ඡා වූ මාධ්‍ය වාර්තාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රකාශයට පත්වීමත් තොරතුරු හා ප්‍රචාරක අංශය මඟින් නිරන්තරයෙන් සිදුකර තිබේ. එමෙන්ම ගතවූ දශක තුනක කාල පරිච්ඡේදය තුළ සෙවණ මාධ්‍ය සේවය දහස් සංඛ්‍යාත දැන්වීම් ප්‍රමාණයක් නිවාස හා ඉදිකිරීම් ක්‍ෂේත්‍රය මුද්‍රිත හා විද්‍යුත් මාධ්‍ය වෙත නිකුත්කර ඇති අතර එතුළින් ලැබෙන සියලු ආදායම් සෙවණ අරමුදලට එක්කරලීම මෙහි ඇති සුවිශේෂිත්වයයි.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ දායකත්වයෙන් අසූව දශකයේ සිට දෛනික පුවත්පත් සඳහා ලිපි දහස් ගණනක් නිකුත් කරන අතර එය පුවත්පත් සඟරා හා විවිධ ප්‍රකාශනයන්හි පළ විය. 2015 වසරේ ආරම්භ වූ සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩසටහන අසූව දශකයේ උදාගම් ව්‍යාපාරයේ අත්දැකීම් පුවත්පත් ලිපි හා ප්‍රකාශන ලෙසින් නිරන්තරයෙන් පාඨකයන් වෙත රැගෙන යෑම ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ තොරතුරු හා ප්‍රචාරක අංශය විසින් සිදුකරනු ලැබීය. ‘නිවාසකරණයේ පුවත් ලිපි එකතුවක්’ නම් වූ ප්‍රකාශනයක් ලෙසින් මෙම ප්‍රකාශනයේ පළවේ.

නිවාසකරණයේ පුවත් ලිපි නම් වූ මෙම ප්‍රකාශනය ජූලි මස 21 වැනි දින පස්වරුවේදී නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ 07 සව්සිරිපාය ශ්‍රවණාගාරයේදී එළිදැක්වීමට නියමිත වේ. එමෙන්ම මෙම දිනයේදී සව්සිරිපාය ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැත්වෙන විශේෂ ප්‍රදර්ශනයක් තුළ නිවාසකරණයේ අතීත ප්‍රකාශන හා පුවත් ලිපි ප්‍රදර්ශනය කිරීමටද කටයුතු කර ඇති අතර මෙය නිවාසකරණයේ පාඨක ජනතාවට ලැබෙන්නා වූ දුලබ අවස්ථාවකි.

කවර හෝ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයක ක්‍රියාකාරිත්වයක් සාර්ථක වීමට නම් එහි ප්‍රතිලාභ ජනතාවට ලැබිය යුතුය. එමෙන්ම ඒ සඳහා දායකවීමට හා ඒ පිළිබඳ තීරණ ගැනීමට අවස්ථාව ලැබිය යුතුය. එමෙන්ම තමන් වෙනුවෙන් සිදුකරන සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳ කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව සැබෑ තතු දැනගැනීම ප්‍රතිලාභී ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම වේ. අසූව දශකයේ මෙරට ක්‍රියාත්මක වූ සෙසු සංවර්ධන කාර්යයන් මෙන්ම නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ තුළද මෙම මාධ්‍ය සංස්කෘතිය ක්‍රියාත්මක වූ බව පෙනී යයි. එදා ජාතික නිවාස වැඩපිළිවෙළ තුළ ජනතාවට දැනුම හා තොරතුරු ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ එකී වැඩපිළිවෙළ වර්තමානයේදීද ඒ අයුරින්ම පාඨකයන් වෙත රැගෙන යෑම මෙහි අරමුණයි. එය ඒ අයුරින්ම අනාගතයේදී සිදුවීම ජාතික නිවාස වැඩසටහනේ අභිවෘද්ධිය ප්‍රාර්ථනා කරන ප්‍රතිලාභීන් හා පාඨකයන්ගේ අපේක්ෂාව වේ.

[ලක්විජය සාගර පලන්සූරිය]

මාතෘකා