සාර්ථක ලිංගික ඇසුරකට මඟ

 ඡායාරූපය:

සාර්ථක ලිංගික ඇසුරකට මඟ

වර්තමානයේ ලංකාවේ දික්කසාද නඩු ප්‍රමාණය ක්‍රම ක්‍රමයෙන් වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවක් දැකගන්න පුළුවන්. බොෙහාමයක් පවුල් ජීවිත දෙදරා යෑමට හේතුව වන්නේ තෘප්තිමත් ලිංගික ජීවිතයක් නොතිබීමයි. විවාහයක පදනම ලෙස සැලකෙන ලිංගික ජීවිතයේ ගැටලු ඇතිවීම බොහෝ දෙනෙකුගේ විවාහයන් අසාර්ථක වීමට හේතුවක්. මෙවැනි ගැටලු හේතුකොට ගෙන අවසානයේ දික්කසාද වීමට තීරණය කරන අය වගේම විවාහ ජීවිතයේ කිසිදු මිහිරක් අත්නොවිඳ ඒ සමඟ කණස්සල්ලෙන් ජීවත්වන අයද සිටිනවා. මේ කවරාකාරයෙන් වුවත් අවසානයේ සිදුවන්නේ විවාහ ජීවිතය අසාර්ථක එකක් බවට පත්වීමයි.

සාර්ථක ලිංගික ජීවිතයක් ගතකිරීමට නම් මූලික වශයෙන්ම දෙදෙනා අතර මනා සන්නිවේදනයක් පැවතීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. යහපත් සන්නිවේදනයක් නොමැති නම් ලිංගික ජීවිතය පමණක් නෙවෙයි එය විවාහ ජීවිතයටත් බාධාවක්. ඒ නිසා සාර්ථක විවාහ ජීවිතයකට වගේම තෘප්තිමත් ලිංගික ජීවිතයකටත් දෙදෙනා අතර පවතින සන්නිවේදනයේ ස්වභාවය අතිශයින්ම වැදගත්. ඒ වගේම දෙදෙනා අතර පවතින අන්තර් සබන්ධතාවයේ ස්වභාවය ලිංගික ජීවිතය සාර්ථක හෝ අසාර්ථක වීමට සෘජුවම බලපෑම් කරනවා. මෙම එක් සාධකයක් නොමැති වීම තුළින්ම යහපත් ලිංගික ජීවිතයක් පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව අහිමි වෙන්න පුළුවන්.

ලිංගික තෘප්තිමත් භාවයත් සාර්ථක ලිංගික ජීවිතයක් ගතකිරීමේදී වැදගත්ම සාධකයක්. ලිංගික තෘප්තිමත් බව කාන්තා පුරුෂ කියන දෙපාර්ශ්වයටම අදාල කරුණක්. බොහෝ දෙනෙක් මේ පිළිබඳ එතරම් අවදානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. එලෙස අවදානය යොමු නොකිරීම නිසාම මෙය ගැටලුවක් බවට පත්වන අවස්ථාවන්ද බොහෝමයක් පවතිනවා. බොහෝ දෙනෙක් සිතන ආකාරයට කාන්තාවට ලිංගික තෘප්තිමත් භාවයක් නැහැ. එසේත් නැතිනම් එසේ අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මෙම මිත්‍යා මතය දුරු කරගත යුතුම කරුණක්.

සාර්ථක ලිංගික ජීවිතයක් ගත කිරීමට නම් වැදගත් වන තවත් දෙයක් තමයි දැනුම. නිවැරදි ලිංගික අධ්‍යාපනයක් ලබා තිබීම සාර්ථක ලිංගික ජීවිතයක් ගත කිරීමට පහසුවක්. නමුත් මෙම දැනුම නිවැරදි විය යුතුයි. ඔබ ලබා ඇති ලිංගික දැනුම මිථ්‍යාව සමඟ වැඩි සබඳතාවයක් දක්වනවා නම් එය ලිංගික ජීවිතයේ වගේම විවාහ ජීවිතයේත් ගැටලු නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ලිංගික ජීවිතයට ප්‍රබලව බලපාන සාධක අතර තමන්ගේ පිරිසිදු බව පවත්වා ගැනීමත් අතිශයින්ම වැදගත්. බොහෝමයක් විවාහ ජීවිත තුළ පවතින තවත් ගැටලුවක් තමයි මෙය.

ජීවිතයේ අප සිදුකරන ඕනෑම කාර්යයකදී එහි සාර්ථක අසාර්ථක බව තීරණය වීමට පුද්ගලයා සතුව පවතින පළපුරුද්දේ ස්වභාවය බලපෑම් කරනවා. ලිංගික ජීවිතයේදීත් එය ඒ ආකාරයෙන්ම වලංගුයි. ලිංගික ජීවිතය අලුත් වන තරමට ගැටලු ඇතිවීමත් ඉහළයි. ඉදිරිපත් කිරීමේ බිය නැමැති ලිංගික ගැටලු සහගත තත්ත්වය ඇතිවීමට ප්‍රධානතම හේතුවක් වන්නේ පළපුරුද්ද නොමැති වීමයි.

සාර්ථක ලිංගික ජීවිතයකට වැදගත් වන තවත් කරුණක් තමයි කැමැත්ත. මිනිසා හා අනෙකුත් සතුන්ගේ ලිංගික ජීවිතයේ ප්‍රධානතම වෙනස්කමක් ලෙසද මෙය හඳුනාගන්න පුළුවන්. නමුත් මිනිසුන්ගේ ලිංගික අවශ්‍යතාවට හා ලිංගික කාර්යයට වැදගත් වන දෙයක් ලෙස කැමැත්ත හඳුනාගන්න පුළුවන්. කැමැත්ත තීරණය කිරීමට බලපාන වැදගත්ම සාධකයක් තමයි ලිංගික නැමියාවේ ස්වරූපය. ඔබ විරුද්ධ ලිංගිකයෙක්ද, සම ලිංගිකයෙක්ද, ද්වී ලිංගික නැමියාවක් සහිත අයෙක්ද කියන කරුණ. තමාගේ ලිංගික නැමියාව නිවැරදිව අවබෝධ කර ගැනීමත් සාර්ථක ලිංගික ජීවිතයකට හේතු වෙනවා.

ලිංගික කාර්යයකට කැමැත්ත නැතිවීමත් ලිංගික ගැටලුවක්. විවිධ හේතූන් නිසා ලිංගික කාර්යයකට ඇති කැමැත්ත නැතිවෙන්න පුළුවන්. විෂාදය, හින්නෝන්මාදය වැනි මානසික රෝගී තත්ත්වයන් හේතුවෙන් එසේත් නොමැති නම් දරු ප්‍රසූතියකට පසු මුල් කාල සීමාව තුළ වගේම ලිංගික ගැටලුවක් ලෙස ලිංගික කටයුතුවලට ඇති කැමැත්ත හීන වී යාම සිදුවන්න පුළුවන්.

තෘප්තිමත් ලිංගික ජීවිතයක් ගත කිරීමට මේ සියලුම කරුණු අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. තෘප්තිමත් ලිංගික ජීවිතයක් තෘප්තිමත් සාර්ථක විවාහ ජීවිතයක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා ප්‍රබල දායකත්වයක් සපයනවා. ඔබගේ ලිංගික ජීවිතයට අවදානය යොමු කිරීම තුළින් සාර්ථක විවාහ ජීවිතයක් නිර්මාණය කර ගැනීමට ඔබට හැකියාව ලැබේවි.

මනෝ උපදේශිකා [ඉවෝනි දිල්කි]

මාතෘකා