මරණයට අත වනන උඩවලවේ අලි ඇතුන්

 ඡායාරූපය:

මරණයට අත වනන උඩවලවේ අලි ඇතුන්

උඩවලව ජාතික උද්‍යානය තුළ වෙසෙන අලි අතුන් නැවතත් උඩවලව තණමල්විල මාර්ගයේ උද්‍යාන මායිමේ සිඟමන් යැදීමට පටන්ගෙන ඇත. මීට හේතු ලෙස වන ජීවී නිලධාරියකුගෙන් විමසූ විට ඔහු පැවසූවේ ඒහි අභ්‍යන්තර විදුලි වැට නිසි නඩත්තුවක් සිදු නොවීම නිසා එම වැටෙන් පැන එන අලි ඇතුන් මෙසේ මාර්ගයට ආසන්න විදුලි වැට අසලට පැමිණ මිනිසුන් ලබාදෙන ආහාර ගැනීමට පුරුදුවී ඇති බවයි.

මීට වසර ගණනාවකට ඉහතදී මෙලෙස අලි ඇතුන් මාර්ගය අසලට පැමිණීම නිසා ගම්වාසීන්ට සහ අලි ඇතුන්ට ඇතිවන ගැටලු සහ ජීවිත අවදානම හේතුවෙන් උද්‍යානයේ අභ්‍යන්තර විදුලි වැට ඉදිකර තිබිණි. පෙර සිටි වනජීවී නිලධාරීන් ඒම වැට නිසි අයුරින් නඩත්තු කර පවත්වාගෙන යෑම හේතුවෙන් මෙම වන අලින් මාර්ගය අසලට පැමිණීම වැළකී තිබිණ. මීට මාස කිහිපයකට පෙර උඩවලව වනෝද්‍යානයේ ඇතින්නක් මරා දමා තිබූ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් පැවති විනය ක්‍රියාමාර්ගවලට යටත්ව උක්ත නිලධාරීන් විවිධ ස්ථානවලට මාරු කිරීම සහ නව නිලධාරීන් පැමිණීමෙන් උද්‍යානයේ කළමනාකරණයේ යම් අඩුපාඩු හේතුවෙන් නැවත මෙම තත්ත්වය උද්ගතවී ඇත. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට මීට වසර කිහිපයකට පෙර තිබූ පරිදි උඩවලව තණමල්විල මාර්ගය දෙපස වන අලි යාචකයන් බහුලව දැකගත හැකිය.

ඔවුන් මෙසේ මාර්ගය අසලට පැමිණීම හේතුවෙන් මඟ දෙපස වාහන නවත්වා එම අලි ඇතුන්ට ආහාර සැපයීම මඟින් වන අලින් ගම් වැදීමට දැඩි පෙලඹීමක් දක්වන අතර මිනිසුන් ලබාදෙන ආහාර මඟින් වන අලින්ගේ සුපුරුදු ආහාර පුරුදු සහ ආහාර වෙනස් වීමෙන් උන්ගේ සෞඛ්‍යයටද දැඩි තර්ජනයක් ඇත.

[නිලුපුල්]

මාතෘකා