අතුරුපසට පාන් පුඩිමක්

 ඡායාරූපය:

අතුරුපසට පාන් පුඩිමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

පාන් පෙති 04

කිරි පිටි මේස හැඳි 03

බිත්තර 02

සීනි මේස හැඳි 04

වතුර කෝප්ප 1,1/2

වැනිලා ස්වල්පයක්

ලුණු සහ බටර් ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය

කිරි පිටි මේස හැඳි 3කට වතුර කෝප්ප 1 ½ දමා එයට සීනි මේස හැඳි 4 එකතු කර දියකරගෙන ලිප තබාගන්න. එසේ රත්කර ගත් මිශ්‍රණයට කුඩාවට කඩාගත් පාන් පෙති 4 දමන්න. එයටම කඩාගත් බිත්තර 2 සහ වැනිලා එකතු කරන්න. ලුණු සහ බටර් මේස හැන්දක් එයට එක්කරගෙන හොඳින් මිශ්‍රකර ගන්න. පසුව මෙම මිශ්‍රණය සුදුසු බඳුනකට දමා හුමාලයෙන් තම්බා උණු උණුවේම පිළිගන්වන්න. මෙය හතර දෙනෙකුට ප්‍රමාණවත්ය.

මාතෘකා