මුහුණු පොතේ අකුරු කෙරුම

 ඡායාරූපය:

මුහුණු පොතේ අකුරු කෙරුම

 

ගඟට අකැපයි

 

තුංග කඳු හදවතින් කඳුළු ඉපදී

ගලන බව ඇත්තයි

ආපසු හැරීමක් ගැන සිතන එක

ගඟට කොහොමත් අකැපයි

 

සෂි මධුශානි

 

.......................................................................................................................

 

දිරි ගනිමි...

 

බොල් පිණි වැටෙන මංදාරම් හීන අග

පිම්මේ දුව ගිහින් දග පාමින් නිබද

හැල්මේ ඉගිලෙනා සිතිවිලි වළලු බිද

හිර කර තබමි ගුලි කරමින් ලද බොලද

 

දෙනුවන් පුරා ඉහිලුණු දුක් කදුලු කැට

අත්ලෙන් පිස දමා නැගිටිමි වරුවකට

කුසගිනිගනී හදවත ගිනි දෙගුණ කොට

වත දිරි ගනිමි තම අතමය සෙවණ කොට

 

ලියා තබමි මම කවියක් නුඹ නමට

පදයක්වත් එහි කියාගන්නට බෑ නුඹට

හිර කර ගතිමි හැම සිතිවිලි කදුලකට

බිමට වැටීයන් පා දූවිලි ලෙසට

 

නෙලුම් ඇලපත්ගම

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය

 

.......................................................................................................................

තරු

 

අඳුර ඇවිදින්

ඇහැට ඇන ඇන

කොහේදැයි නුඹ අහන හින්දා

 

සොඳුර, අහසේ

කෙළවරක මම

එක ළඟින් තරු දෙකක් ඇන්දා

 

දිනූ රාජගුරු

 

.......................................................................................................................

 

සුසුම් සුවද

 

දුරක හිඳ හමන සුළඟක වුව

තිබිය හැක ඇගෙ සුසුමක සුසුවඳ

ඉතින් මියැදෙන්නටත් ලෝබය

ඒ සුවඳ විඳි හුස්ම සිරකර...

 

ගයාන් අබේසිංහ

 

.......................................................................................................................

 

ප්‍රේමය

 

මිහිදන් කර කුමට

හැගීමක සුවඳ බිද

දැනීමක තැනක සිට

විදීමක සුවය ඇත.

 

අඬෝ වැඩි එමට ඇති

දිවියෙ නිරතුරු බහුල

හදාගත යුතුම වේ

හිතේ සතුටක සවිය

 

රැදී ඇති තුඩග තුට

විඩාවට කවර ඵල

සිනාවක මුකුළු බව

රැදීමය හදක බර

 

තුසිත පතිරණ

මාතෘකා