මුහුණු පොතේ අකුරු කෙරුම

 ඡායාරූපය:

මුහුණු පොතේ අකුරු කෙරුම

රහස් ඡන්දයක්පිපිරුමක් ළඟ

තනිකමක් ඇත

කාටවත් නොපෙනෙන දුරින්

පහන් තිරයක්

තෙල් උරා බොයි

බමන මතකින් දුම් බොමින්

තරුවකට දුර

හින්ද අහසට

සාප තිබ්බත් ඉකි ලමින්

අැහේ දුම්රොටු

වළලු කැරකෙයි

ගිනි බින්ද තැන අළු මතින්

ළඳු කැලෑවල

මග නොමග ගිය

මුව පැටවු ඇත වෙවුලමින්

අනේ තවමත්

කිරි එරී මවු

සොයනවා ඇත ඒ පුතුන්

උතුරු සුළඟක්

හමා ආ විට

පුරුදු රුදුරුම වෙස් අරන්

සුවඳ නැති පොපි

මලුත් ඉහිරෙයි

රතු පාට පෙති සිඳලමින්

නළල් තලයක

තිලක ඇස් ඇර

බලනු තහනම් කර නිතින්

ගඟේ දිය උඩ

මසුන් සේනා

පාව යයි පරඬැල් පිටින්

එකා මත එක

පොර කකා හුන්

කපුටු රැළ පරදා යමින්

උ⁣න්ගෙ ලේ කඳ

ගලා යනවා

එක ඉරක් යට වැළලෙමින්

යාල් දේවිය

නෝක්කාඩුව

රවා බැලුවට දැන් ඉතින්

උඹට මතක ද

එදා වීදුරු

හිස් වුණා පොඩි අඩියකින්

එකම කටුවක

එකම නැවතුම

ඔරලෝසුවක සටහන් වෙමින්

එකම පහනකි

දැල්වුවේ අපි

වෙන්ව ගිය උන් සිහි කරන්

ටී පනස් හය

කොකා ගැස්සුව

උණ්ඩ පපුවේ තිබුණොතින්

කොහේ හෝ රට

වෙදෙක් හොයලා

ගලවපන් එය සැත් තුඩින්

තාම නොමැරුණු

හුස්ම ති⁣බ්බොත්

මගේ ගාණම හදවතින්

එක වරක් යළි

අත වනාපන්

යාල් දේවිගේ දොරකඩින්

සෂි මධුශානි

මාතෘකා