'සොෆ්ට්බෑන්ක්' (Softbank) හි නිර්මාතෘවරයා

 ඡායාරූපය:

'සොෆ්ට්බෑන්ක්' (Softbank) හි නිර්මාතෘවරයා

තාකෂණික ව්‍යාපාර ලෝකයට වඩාත්ම බලපෑම් කළ හැකි පුද්ගලයින් ලැයිස්තුව පරයමින් ඉදිරියට ඇදෙන දැවැන්තයෙකු බිහිව ඇත.

'මසයෝෂි සන්' (Masayoshi Son), ජපාන විදුලි සංදේශ සහ අන්තර්ජාල සමාගමක් වන 'සොෆ්ට්බෑන්ක්' (Softbank) හි නිර්මාතෘවරයා මෙන්ම ප්‍රධාන විධායක නිළධාරියා ඔහුය.

දැනට ජපානය වෙසෙන ධනවත්ම පුද්ගලයා වන මසයෝෂි සන් ලොව පුරා නව්‍ය, නිර්මාණශීලී තාක්ෂණික ව්‍යාපාරවල ආයෝජනය කරමින් තාක්ෂණික ව්‍යාපාර ලෝකයට දැවැන්ත බලපෑමක් එල්ල කරමින් සිටියි. 2018 මැයි මස 'ද ඉකොනොමිස්ට්' (The Economist) සඟරාවේ ඉදිරිපස කවරය ඔහුගේ සාර්ථකත්වයේ කතාව වෙනුවෙන් වෙන්වී ඇත.

මාතෘකා