රසකාරක නැතිව කන්න එන්න 'open' දැන් මාලඹේ

 ඡායාරූපය:

රසකාරක නැතිව කන්න එන්න 'open' දැන් මාලඹේ

දේශීය හා විදේශීය (චීන ක්‍රමයට) ආහාර පාන මෙන්ම පාරිභෝගික රුචි අරුචිකම්වලට සහ ස්වභාවික රසයන්ට ප්‍රමුඛස්ථානය දෙමින් කෘත්‍රිම රසකාරකවලින් තොරව හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ සුපිරිසිදුවත් සුවපහසුවෙන් පවුලේ සැමට එක්ව ආහාර පාන රසවිඳීම සඳහා සුපිරි අවන්හලක් open ‍Family Restaurant and Pub නමින් දැන් මාලඹේ නගර ආසන්නයේදී දැන් විවෘතව ඇත.

දේශීය ආහාර පානවලට මුල්තැන දෙමින් කෘත්‍රිම රසකාරකයන්ගෙන් තොරව ප්‍රවීණ සූපවේදීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ පාරිභෝගිකයන් ඉදිරියේම ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආහාර පාන එම මොහොතේම සකස් කර පිළිගැන්වීම Open Family Restaurant and Pub අවන්හලේ විශේෂත්වයකි. ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය පමණක් භාවිත කර තමන්ගේ අතේ ඇති මුදලට තමන්ටම සරිලන ආහාර වේලක් ඔබ ඉදිරියේ සකස් කර පිළිගැන්වීම open අවන්හලේ කාර්යමණ්ඩලයේ විශේෂ ලක්ෂණයකි.

open පවුලේ අවන්හලින් උපන්දින සාද, ප්‍රියසම්භාෂණ ඇතුළු උත්සව අවශ්‍යතාවන්ද පැවැත්වීමට අවස්ථාව සලසාදී ඇති අතර පාරිභෝගිකයන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව බාහිර උත්සව අවස්ථාවන් සඳහා අවශ්‍ය ආහාර පාන ඇණවුම්ද බාරගනු ලැබේ.

News Order: 
3
මාතෘකා