2019 වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන උලෙළේදී ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් රනින් පිදුම් ලබයි

 ඡායාරූපය:

2019 වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන උලෙළේදී ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් රනින් පිදුම් ලබයි

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය 55 වැනි වරටත් සංවිධානය කරන ලද 2019 වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන උලෙළේදී විදුලි සංදේශ අංශයේ රන් සම්මානය, ජාතික විදුලි සංදේශ සහකරු වන ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගමට හිමි විය. කොළඹ ෂැන්ග්‍රිලා හෝටලයේදී පසුගියදා මෙම සම්මාන උලෙළ පැවැත්විණි.

2018 වර්ෂයේ ගිණුම් වාර්තා පදනම් කරගනිමින් මෙම ඇගයීම සිදු කළ අතර ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය පවත්වනු ලබන මෙම සම්මාන උලෙළේදී මෙරට විවිධ අංශයන්හි ව්‍යාපාර අතර විනිවිදභාවය, සමාජ වගකීම් සහ ආයතනික පාලනය පිලිබඳව අවධානය යොමු කරමින් සම්මාන පිරිනමන රටේ වඩාත්ම කීර්තිමත් හා පැරණිතම සම්මාන උලෙළ ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහයේ ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී සංජීව සමරනායක සහ නියෝජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රධානි උපාලි මහමිතව යන සම්මානය සහ සහතිකය ලබා ගත්හ.

News Order: 
2
මාතෘකා