මහජන බැංකුවේ වැල්ලවත්ත ශාඛාව තෛපොන්ගල් සමරයි

 ඡායාරූපය:

මහජන බැංකුවේ වැල්ලවත්ත ශාඛාව තෛපොන්ගල් සමරයි

තෛපොන්ගල් උත්සවය නිමිත්තෙන් විශේෂ සැමරුම් උත්සවයක් මහජන බැංකුව වැල්ලවත්ත ශාඛාවේදී පැවැත්විණි.

රටට ජනතාවට මෙන්ම ගනුදෙනුකාර භවතුනට ආශිර්වාද පතා මෙහිදි විශේෂ හින්දු පූජාවක්ද පැවැත්විණි. හින්දු සංස්කෘතික අංග කීපයකින් මෙම සැමරුම් උත්සවය වර්ණවත් වූ අතර ගනුදෙනුකාර තැන්පත් භාරගැනීමද සිදු කෙරිණි.

මෙම අවස්ථාවට මහජන බැංකුවේ භාන්ඩාගාර හා ආයෝජන බැංකුකරණ ප්‍රධානි ක්ලයිව් ෆොන්සේකා, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (ශාඛා කළමනාකරණ) ලයනල් ගලගෙදර, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (වාණිජ බැංකුකරණ හා ඩිජිටල්කරණ) රංජිත් කොඩිතුවක්කු, අතිරේක ප‍්‍රධාන නීති නිලධාරිනි මුදිතා කරුණාරත්න, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිනි (ව්‍යාවසයකත්ව බැංකු) ක්‍රිෂාණි නාරංගොඩ, වැඩබලන නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (ව්‍යාපාර විශ්ලේෂණ සහ ප්‍රතිසැකසුම්) ක්‍රිෂාන්ත ගුණරත්න යන මහත්වරුන්, විධායක කළමනාකාරිත්වය ඇතුළු කාර්යමණ්ඩලය සහ ගනුදෙනුකාර භවතුන් විශාල පිරිසක්ද සහභාගි වූහ.

News Order: 
1
මාතෘකා