මහජන බැංකුව වඩාත් ඉහළට ඔසවා තැබීම මගේ අරමුණයි

 ඡායාරූපය:

මහජන බැංකුව වඩාත් ඉහළට ඔසවා තැබීම මගේ අරමුණයි

ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥයන්ගේ ආයතනයේ 38 වැනි වාර්ෂික සැසිය 2020 පෙබරවාරි 19 සිට 23 දක්වා කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ. විශේෂාංග මාලාවකින් යුත් මෙම උත්සවයෙහි ප්‍රමුඛතම අංගය වන්නේ "The Art of Architecture - Space for All" තේමාව යටතේ නම් කර ඇති "Architect 2020" වාස්තු විද්‍යාඥයන්ගේ නිර්මාණ සහ වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනයයි.

ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥයන්ගේ ආයතනය සහ 2019-2020 වාර්ෂික සැසිය සඳහා අනුග්‍රාහකයන් අතර අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ උත්සවය 2019 දෙසැම්බර් 18 වැනිදා කොළඹ කින්ග්ස්බරි හෝටලයේදීි පැවැත්විණි.

Architect 2020, ප්‍රදර්ශනය මෙවර සම්ප්‍රදායික ක්‍රමයෙන් මඳක් ඔබ්බට යමින් යථාර්ථ විද්‍යුත් ප්‍රදර්ශන ක්‍රමය යටතේ පරිශීලනයට අවස්ථාව උදාකර දී තිබේ. එමඟින් වෙළෙඳ කුටි 275කටත් අධික සංඛ්‍යාවක ප්‍රදර්ශනය කරන ලද සේවා ද්‍රව්‍ය සහ සියලුම නිපැයුම්වල තොරතුරු මෙන්ම 130කට වැඩි සංඛ්‍යාවක වාස්තු විද්‍යාඥයන්ගේ පුවරු ගවේෂණය කිරීමට, සංසන්දනය කිරීමට හා විශ්ලේෂණය කිරීමට පරිශීලකයන්ට හැකිවනු ඇත.

පසුගිය වසර ගණනාව පුරාවටම අනුග්‍රාහකත්වය දැරූ 'Nippon Paint Lanka (Pvt) Ltd' ආයතනය මෙවර "උපායමාර්ගික අනුග්‍රාහකයා" ලෙසින් අනුග්‍රාහකත්වය දරන අතර "Naveen Ceramic (Pvt) Ltd" ආයතනය "ප්‍රධාන අනුග්‍රාකයා" ලෙස ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥයන්ගේ ආයතනය සමඟ එක් වෙයි. "Ranjanas Ceramic (Pvt) Ltd" ආයතනය "සහකාර අනුග්‍රාහකයා" වන අතර "Melwire Rolling (Pvt) Ltd" ආයතනය "වැඩසටහන් අනුග්‍රාහක" ලෙසින් සහ කින්ග්ස්බරි හෝටලය "නිල සත්කාරක සහකරු" ලෙස ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥයන්ගේ ආයතනය සමඟ එක් වෙයි. එමෙන්ම "Holiday Plan DMC" ආයතනය "නිල ගමන් සහකරු" ලෙස ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥයන්ගේ ආයතනය සමඟ 2019-2020 සැසිය සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කරන ලදි.

News Order: 
2
මාතෘකා