කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් මූල්‍ය සාක්ෂරතා වැඩසටහනක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ කීර්ති දුනුවිල මහතා  රැස්ව සිටි පිරිස අමතන අයුරු ඡායාරූපය:
.ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ කීර්ති දුනුවිල මහතා රැස්ව සිටි පිරිස අමතන අයුරු

කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් මූල්‍ය සාක්ෂරතා වැඩසටහනක්

ක්ෂුද්‍ර ව්‍යවසායකයන්ගේ මූල්‍ය සාක්ෂරතා දැනුම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දරනු ලබන උත්සාහයේ තවත් එක් පියවරක් ලෙස පසුගියදා කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සමඟ එක්ව හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අඟුණකොලපැලැස්ස ප්‍රදේශයේ එලවළු, වී සහ බඩ ඉරිඟු ගොවීන් සඳහා වැඩසටහනක් පවත්වන ලදි.

මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකයා වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්ෂ කීර්ති දුනුවිල මහතා සහභාගි වූ අතර ඒ මහතා මූල්‍ය සාක්ෂරතා සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන යන ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳ පළපුරුදු දේශකයෙක් වේ.

මෙම අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී සරණතිස්ස සංගමයේ සභාපති එන්. වන්නිගම, කොමර්ෂල් බැංකුවේ සංවර්ධන ණය දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකාර මාලික ද සිල්වා, බැංකුවේ අම්බලන්තොට ශාඛා කළමනාකාර එම්. අයි. ප්‍රියංකර යන මහත්වරු ඇතුළුව බැංකුවේ සෙසු නිලධාරී කීප දෙනෙක්ද සහභාගි විය.

මෙම වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීමේ දී තම කෘෂි ක්‍රියාකාරකම් හෝ ක්ෂුද්‍ර ව්‍යාපාර දියුණු කරගැනීම සඳහා සහාය අවශ්‍ය ව්‍යවසායකයන් හඳුනාගැනීම සඳහා මූලික භූමිකාවක නිරත වන බැංකුවේ කෘෂි සහ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ඒකක 16 වෙතින් සහාය ලැබේ. මෙම ඒකක කෘෂි කටයුතු සඳහා ණය ලබා දීම සහ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන්ද මහත් කැපවීමකින් කටයුතු කරයි.

මාතෘකා