සියපත ෆිනෑන්ස් නවතම ශාඛාව හලාවත නගරයේදී

 ඡායාරූපය:

සියපත ෆිනෑන්ස් නවතම ශාඛාව හලාවත නගරයේදී

සියපත ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගමේ නවතම ශාඛාව නොබෝදා හලාවත නගරයේ අංක 111 දරන ස්ථානයේදී විවෘත කරන ලදී. පාරිභෝගික ජනතාවට සුහදශීලී මූල්‍ය සේවා සැපයීම සම්බන්ධයෙන් වෙළෙඳපොළේ කීර්තිමත් නාමයක් හිමිකරගෙන සිටින සියපත ෆිනෑන්ස්; සම්පත් බැංකුවට පුර්ණ අනුබද්ධිත මූල්‍ය සමාගමකි.

නව ශාඛාව විවෘත කිරීමේ උත්සවයට ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ ජයන්ත ගුණවර්ධන මහතා සහභාගී වූ අතර සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සමන් හේරත් මහතා හා සමාගමේ ජ්‍යේෂ්ඨ කළමනාකාර මණ්ඩලය ඇතුළු පාරිභෝගික මහත්ම මහත්මීන් රැසක් සහභාගී වූහ. වයඹ පළාතේල පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ජනාකීර්ණ නගරයක් වන හලාවත නගරයට සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවටත්, සාමාන්‍ය ජනතාවටත් ලීසිං, ව්‍යාපාරික ණය, රන් ණය, ෆැක්ටරින්, දේපල ණය, ස්ථාවර තැන්පතු ඇතුළු මූල්‍ය සේවා ලබාගැනීමෙහිලා නව බලාපොරොත්තුවක් ජනිත කරවීමට සමත් වනු ඇති බව සියපත සමාගමේ විශ්වාසයයි.

මාතෘකා