සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් දූ දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව

 ඡායාරූපය:

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් දූ දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව

ශ්‍රී ලාංකික දරුවන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මහපොළ ශිෂ්‍යත්වයට අරමුදල් ලබාදෙන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් තම අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන්ගේ දූ දරුවන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීම පසුගියදා (8දා) සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ශ්‍රවනාගාරයේදී සිදුවිය.

දැනට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබන දූ දරුවන් 25ක් සඳහා එම ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීම සිදුවූ අතර ඒ යටතේ මසකට රුපියල් 1500 බැගින් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය අවසන් වන තෙක් මෙම පූර්ණකාලීන ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීමට නියමිතය.

එම අවස්ථාව සඳහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති සේන සූරියප්පෙරුම, ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ එච්. ආර්. විමලසිරි, සාමාන්‍යාධිකාරී අනුර ජයරත්න, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මුදල්) විජිතා සෝමරත්න නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (අලෙවි) චානක දොඩන්ගොඩ, විකුණුම් උපදේශක විජය සමරනායක, සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (අලෙවි) අසංකා ගුණසිංහ සහ සහකාර සමාන්‍යාධිකාරී (ප්‍රසම්පාදන) මලින්ත යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු නිලධාරීහු සහභාගි වූහ.

ඡායා [විමල් කරුණාතිලක]

මාතෘකා