ශිෂ්‍යත්ව හපනුන්ට ලංකා බැංකුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව 2000ක්

 ඡායාරූපය:

ශිෂ්‍යත්ව හපනුන්ට ලංකා බැංකුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව 2000ක්

ලංකා බැංකුව විසින් 2018 පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඉහළින් සමත් වූ සිසුන් 2000කට ‘‘රන් කැකුළු’’ ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීම කොළඹ BMICHහිදී පසුගියදා උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැති අතර එදිනම පළාත් මට්ටමෙන් ඊට සමගාමීව ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සව නවයක්ද අදාළ සිසුන්ගේ සහ මවුපියන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විණි.

මෙම ප්‍රධාන උළෙල ලංකා බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කළමනාකරු සෙනරත් බණ්ඩාර මහතාගේ ආරාධනයෙන් ලංකා බැංකුවේ සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ රොනල්ඩ් සී. පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති අතර පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් විශේෂ දක්ෂතා ඇති සිසුන් විසිපස් දෙනකුට රු. 15, 000 බැගින් වටිනා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කෙරුණි. එම සිසුන් අ.පො.ස

(සා.පෙළ) විභාගය සමත් වන තෙක් රු. 1, 000/- බැගින් මාසික දීමනාවක්ද ප්‍රදානය කෙරේ.

 

මාතෘකා