සේවා සැපැයීමට හා ලබා ගැනීමට work.lk වෙබ් අඩවිය දියත් වෙයි

 ඡායාරූපය:

සේවා සැපැයීමට හා ලබා ගැනීමට work.lk වෙබ් අඩවිය දියත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සේවා අවශ්‍යතා ඇති සේවාලාභීන් හා සේවා සපයන සේවා සම්පාදකයන් අතර සම්බන්ධතාව ගොඩනඟමින් ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් ආවරණය වන පරිදි එකිනෙකා ඉතා පහසුවෙන් මුණගැසිය හැකි හා ගනුදෙනු කර ගත හැකි www.work.lk වෙබ් අඩවිය දැන් අරඹා ඇත. EFutureTech Systems පෞද්ගලික සමාගම නිර්මාණය කළ මෙම වෙබ් අඩවියෙන් දෛනික ජීවිතයේදී හෝ ව්‍යාපාරික වශයෙන් ඇති වන අවශ්‍යතාවලදී සේවා සපයන්නන් සොයා ගැනීම ඉතා පහසුය. වෙබ් අඩවියේ නොමිලේ පළකරන ඔබගේ අවශ්‍යතාවට අදාළ සේවා සපයනනකුට ඔබව ඇමතිය හැකිය. නැතහොත් ඔබට වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී සිටින සේවා සපයන්නකු සොයා ගත හැකිය. නිවසේ සිට රැකියාවක් කිරීමට හෝ අමතර ආදායමක් ලැබීමට කැමති ගෘහණියන්ට, සිසුන්ට, නිදහස් සේවා සපයන්නන්ට හා ආයතනවලට වුවද මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා තම සේවා සැපයීමට සහ සේවා ලබා ගැනීමට හැකිය. තණකොළ කැපීම, ගෙවතු අලංකරණය, ටයිප් සෙටින් වැනි විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් රැසක සේවා සම්පාදකයකු ලෙස ඕනෑම අයෙකුට මෙහි නොමිලේ ලියාපදිංචි වී සේවා සැපයිය හැකිය. දෛනිකව ජංගම දුරකථනය ඔස්සේ රුපියල් 3ක (බදු මුදල් අදාළ වේ) මුදලක් වැය වන පරිදි වෙබ් අඩවියෙන් සපයන වැඩි පහසුකම් වෙනුවෙන්ද ලියාපදිංචි විය හැකි අතර සේවා සැපයීමේදී වෙනත් අමතර ගාස්තු ගෙවීමක් අවශ්‍ය නොවේ. සේවා සපයන්නකු සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ සොයා ගත හැකිය.

මාතෘකා