මහවැලි කොකනට් ප්ලාන්ටේෂන්ස් සමාගම (MCPL) කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි (CSE) ලැයිස්තුගත වේ

 ඡායාරූපය:

මහවැලි කොකනට් ප්ලාන්ටේෂන්ස් සමාගම (MCPL) කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි (CSE) ලැයිස්තුගත වේ

මහවැලි කොකනට් ප්ලාන්ටේෂන්ස් සමාගමෙහි (MCPL) කොටස් ප්‍රථම වරට කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගතවීම නිමිත්තෙන් සීනුව නාද කිරීමේ උත්සවයක් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව විසින් පසුගියදා සංවිධානය කර තිබිණි. මෙම කොටස්, කොටස් හඳුන්වාදීමේ ක්‍රියාවලිය තුළින් දිරිසවි පුවරුව සහ වතු ක්ෂේත්‍රය යටතේ ලැයිස්තුගත විය.

MCPLහි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ජෝෂප් ෆීලික්ස් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහතා, අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය ටී.එස්.ජී. ෆොන්සේකා මහතා, අධ්‍යක්ෂ එම්.ඒ.සී. එච්. මුණවීර මහතා සහ CSE නියෝජනය කරමින් සභාපති රේ අබේවර්ධන මහතා, අධ්‍යක්ෂ ශනිල් ප්‍රනාන්දු මහතා, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රජීව බණ්ඩාරනායක මහතා සහ මෙම සමාගම් දෙකම නියෝජනය කරමින් එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිත්ව පිරිස්ද මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ විය. තවද මෙම හඳුන්වාදීමේ ක්‍රියාවලියේදී කළමනාකාරිත්ව කටයුතුවලට මූලික වූ මර්චන්ට් බෑන්ක් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් පී.එල්.සී යන සමාගම නියෝජනය කරමින් MCPLහි ප්‍රධාන කළමනාකාරි ලලන්ගි ගුණවර්ධන මහත්මිය සහ අනිකුත් ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිත්වයද සම්බන්ධ විය.

මෙම උත්සවයේදී අදහස් දක්වමින් CSEහි සභාපති රේ අබේවර්ධන මහතා, මහවැලි කොකනට් ප්ලාන්ටේෂන්ස් සමාගම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත වී වැදගත් සංධිස්ථානයක් සනිටුහන් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සුබ පැතීය. ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළට සම්බන්ධ වූ ප්‍රථම කෘෂිකාර්මික පොල් වතු කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය නියෝජිත සමාගම ලෙස මුලපිරීමද තවත් වැදගත් අවස්ථාවක් බව එතුමා පැවසීය. තවද මෙම ලැයිස්තුගත ක්‍රියාවලිය තුළ සහ ඉන්පසු තවදුරටත් ලැයිස්තුගත සමාගමක් ලෙස වගකීම් ඉෂ්ට කිරීමට සමාගම් ප්‍රධානින් හා සමාගමට සම්බන්ධ පිරිස් අතර දැඩි කැපවීමක් අත්‍යවශ්‍ය බව එතුමා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මෙම උත්සව‍ෙය්දී අදහස් දක්වමින් MCPLහි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ජෝෂප් ෆීලික්ස් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහතා පවසා සිටියේ, සමාගම ආරම්භයේ සිටම අඛණ්ඩ වර්ධන වේගයක් පවත්වා ගැනීමට හැකි වූ බවත් පසුගිය කාලය තුළ සමාගම විසින් හෙක්ටයාරයකට නිෂ්පාදනය කළ පොල්ගෙඩි සංඛ්‍යාව සාමාන්‍ය නිෂ්පාදිත ජාතික මට්ටම ඉක්ම වූ බවත්ය. තවද අපේක්ෂිත කොටස් හිමියන් හට සමාගමේ ශක්තිමත් කළමනාකාරිත්වයෙහි සහ සමාගම් දැක්ම කෙරෙහි විශ්වාසය තබා ගන්නා ලෙසත් සමාගම ඉහළ වටිනාකමකට පවත්වා ගැනීමට කැපවී සිටින බවත් ප්‍රකාශ කළේය.

මහවැලි කලාපයේ වගා නොකළ ඉඩම් භාවිත කරමින් විශාල ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට 1996 වර්ෂයේදී මහවැලි කොකනට් ප්ලාන්ටේෂන්ස් සමාගම (MCPL) ස්ථාපිත විය. වර්තමානයේදී මහවැලි කොකනට් ප්ලාන්ටේෂන්ස් සමාගම (MCPL) පොල්ගෙඩි මිලියන 4ක සිට 5ක් දක්වා වාර්ෂික බෝග අස්වැන්නක් ලබා ගන්නා අතර දිසිදි පොල්, පොල් කිරි, ක්‍රීම් සහ පොල් වතුර නිෂ්පාදිතයන් අපනයන සඳහා ශ්‍රී ලාංකීය සමාගම් වෙත අලෙවි කරනු ලැබේ.

මාතෘකා