රියැදුරන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් ආරක්ෂා කරන PickMe

 ඡායාරූපය:

රියැදුරන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් ආරක්ෂා කරන PickMe

ප්‍රමුඛ තාක්ෂණය මත පදනම් වූ සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවාහන ජාලය වන PickMe, තලවතුගොඩ ග්‍රෑන්ඩ් මොනාක් හි පැවති උත්සවයකදී 'PickMe ප්‍රමුඛ' තේමාව යටතේ රියැදුරන් සඳහා ලෝයලිටි වැඩසටහනක් දියත් කළේය.

මෙම වැඩසටහන මඟින් PickMeහි රියැදුරු හවුල්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය, දක්ෂතාව සහ විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳව වර්ගීකරණය කරන රියැදුරු ශ්‍රේණිගත කිරීමේ පද්ධතිය මත පදනම්ව මුළු පවුලටම රක්ෂණ ආවරණයක් ඇතුළුව ප්‍රතිලාභ රැසක් ලබා දෙයි.

ශ්‍රේණිගත කිරීමේ පද්ධතිය ප්ලැටිනම්, රන් සහ රිදී යන කාණ්ඩ තුනකින් සමන්විත වේ. රියැදුරන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් සඳහා රක්ෂණ ආවරණය, විලාසිතා ඇඟලුම් ආයතනවලින් සුවිශේෂී වට්ටම්, තෙල් සහ අනෙකුත් වාහන හා සම්බන්ධ සේවාවන්හි විශේෂ මිල ගණන් PickMe කාර්යාලවලදී හෝ දුරකථනයෙන් විමසන විට ප්‍රමුඛතාව ලබාදීම ආදී දීමනාවන් රැසකින් සමන්විත වේ.

' PickMe ප්‍රමුඛ' රියැදුරු ලබැඳියා වැඩසටහනේ විශේෂත්වය වන්නේ එහි රක්ෂණ ක්‍රමයයි. ඒ අනුව සමුපකාර රක්ෂණ සමාගම විසින් සපයනු ලබන රුපියල් මිලියන 4ක රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය අනුව රියැදුරුට හෝ පවුලේ සාමාජිකයකුගේ හදිසි මරණයක් හෝ ස්ථිර අබාධිත තත්ත්වයකදී රුපියල් මිලියන 3ක් දක්වා වන්දියක් සපයයි.

රක්ෂණ ප්‍රතිලාභීන්ට රුපියල් මිලියනයක ජීවිත රක්ෂණ ආවරණයක් සඳහා හිමිකම් ඇති අතර බරපතල රෝගාබාධවලදී රුපියල් මිලියන 1.5ක් දක්වා වන්දි ගෙවීමට ඔවුහු අපේක්ෂා කරති. රෝහල්ගත කිරීමකදී රක්ෂණ ක්‍රමයේ නියමයන් යටතේ 50,000 දක්වා ගෙවීමක් සිදු කෙරේ. එසේම පවුලේ සාමාජිකයකුගේ අවමංගල්‍යයකදී රුපියල් 30,000 සිට 50,000 දක්වා මූල්‍ය ආධාරයක් පිරිනැමේ.

මාතෘකා