රක්ෂණ ඉතිහාසයේ දැවැන්තම බෝනස් දීමනාව

 ඡායාරූපය:

රක්ෂණ ඉතිහාසයේ දැවැන්තම බෝනස් දීමනාව

රුපියල් කෝටි 760ක් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින්

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මෙරට රක්ෂණ ඉතිහාසයේ දැවැන්තම බෝනස් දීමනාව වන රු. කෝටි 760ක ජීවිත රක්ෂණ බෝනස් දීමනාව සිය ජීවිත රක්ෂණ සැලසුම් හිමියන් වෙත ප්‍රදානය කරන අතර 2006 වසරේ සිට මේ දක්වා රුපියල් කෝටි 5000කට අධික මුදලක් බෝනස් දීමනාව ලෙස ප්‍රදානය කොට තිබේ.

මෙම බෝනස් දීමනාව ප්‍රකාශයට පත්කිරීමත් සමඟම ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් සතු රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ වැඩිම බෝනස් දීමනාව ලෙස 2018 වර්ෂයේ ප්‍රදානය කළ රු කෝටි 680ක වාර්තාව බිඳහෙළමින් සිය වාර්තාව අලුත් කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් සමත්ව ඇති අතර වසරින් වසර රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය තුළ පූර්වාදර්ශ සපයන්නට සමත්ව තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් සතු ක්‍රමවත් ආයෝජන කළමනාකරණ උපාය මාර්ග හා රු.බිලියන 105ක් වන රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්ත ජීවිත රක්ෂණ අරමුදල සිය ජීවිත රක්ෂණ සැලසුම් හිමියන්ට ඉහළ ප්‍රතිලාභ ලබාදීම සඳහා හේතු වී ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මේ වන විට රු.බිලියන 197ක් වන රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වත්කම් සම්භාරයකටද හිමිකම් කියයි.

සමාගම ආරම්භයේ සිට ජීවිත රක්ෂණයක් ලබාගැනීමේ වැදගත්කම ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවට අවබෝධ කර දීම සිය අරමුණු අතර ප්‍රමුඛස්ථානයක ලා සලකන ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මේ වන විටද ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකටම ජීවිත රක්ෂණයේ පණිවිඩය රැගෙන යන මෙහෙවරේ පෙරගමන්කරු ලෙස ක්‍රියා කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් පරම්පරා ගණනක් මුළුල්ලේ දිනාගත් ජනතා විශ්වාසය තහවුරු කිරීමට සමාගම විසින් ළඟා කරගෙන තිබෙන ගෞරව සම්මාන සාක්ෂි දරන අතර 2019 වසරේද බ්‍රෑරෑන්ඩ් ෆිනෑන්ස් මගින් වසරේ "වඩාත්ම ජනාදරයට පත් රක්ෂණ සන්නාමය" ලෙසත් වසරේ "වඩාත්ම ජනාදරයට පත් පාරිභෝගික සන්නාම" අතර තෙවන ස්ථානය ලෙසිනුත් ගෞරවයට පාත්‍ර වීම මෑතක දී ලබාගත් ඉහළම ජනතා සම්මානය ලෙස දැක්විය හැකිය.

මාතෘකා