සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බව හා උසස් තත්ත්වය විදහා දක්වන 'ඇන්කර් නිව්ඩේල් කිරි චාරිකාව'

 ඡායාරූපය:

සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බව හා උසස් තත්ත්වය විදහා දක්වන 'ඇන්කර් නිව්ඩේල් කිරි චාරිකාව'

ලොව පුරා සෞඛ්‍ය හා යහපැවැත්ම තහවුරු කිරීමේ දී ආහාරවල සුරක්ෂිතතාව යන සාධකය අතිශයින් වැදගත් වේ. මෙහි අගය තවදුරටත් ඉස්මතු කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය මගින් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද ප්‍රථම 'ලෝක ආහාර සුරක්ෂිතතා දිනය' සැමරීම 2019 ජුනි 07 දින සිදු කෙරුණු අතර එහි තේමාව වූයේ 'Food Safety, Everyone's Business' යන්නයි.

ලෝක ආහාර සුරක්ෂිතතා ප්‍රමිතීන්ට අනුගත වීම, ආහාර සුරක්ෂිතතා කළමනාකරණ ක්‍රමවේද ශක්තිමත් කිරීම සහ සෞඛ්‍යයට හිතකර ආහාරපාන සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීම යනා දී ක්‍රම ඔස්සේ සමාජය තුළ ආහාර සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම සඳහා රජයයන්, ජාත්‍යන්තර ආයතන, විද්‍යාඥයන්, පෞද්ගලික අංශය සහ සිවිල් සංවිධානය යනා දී විවිධ පාර්ශ්වවලට මැදිහත් වීම් සිදුකළ හැකි වේ.

ජනතාවට ඇන්කර් නිව්ඩේල් නිෂ්පාදනවල හා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බව හා උසස් තත්ත්වය දැකගැනීමට අවස්ථාව ලබාදීම සඳහා නැවත වරක් 'ඇන්කර් කිරි චාරිකා' වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට ෆොන්ටෙරා බ්‍රෑන්ඩ්ස් ශ්‍රී ලංකා සමාගම පියවර ගෙන ඇත.

ෆොන්ටෙරා බ්‍රෑන්ඩ්ස් ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සුනිල් සේති මහතා, රටවල් 140කට අධික සංඛ්‍යාවකදී ෆොන්ටෙරා සමාගම් විසින් තම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම උසස් තත්ත්වය හා සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බව තහවුරු කිරීමට කටයුතු කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් මෙහි දී පැහැදිලි කළේය.

ෆොන්ටෙරා බ්‍රෑන්ඩ්ස් ශ්‍රී ලංකා සමාගම වසර 20කට අධික කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන්ගෙන් කිරි එකතු කිරීම සිදුකරයි. මේ වනවිට දිනකට කිරිගොවීන් වෙතින් කිරි ලීටර් 40, 000ක් පමණ එකතු කිරීම සිදුවන අතර එම කිරි ඇන්කර් නිව්ඩේල් යෝගට් සහ රසකළ කිරි ඇතුළු නිෂ්පාදන රාශියක් නිපදවීම සඳහා යොදා ගැනේ.

මාතෘකා