"ලග්න වාසනාව" සුපිරි ජයග්‍රාහකයා ඇතුළු ජයග්‍රාහකයන් රැසකට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ත්‍යාග

 ඡායාරූපය:

"ලග්න වාසනාව" සුපිරි ජයග්‍රාහකයා ඇතුළු ජයග්‍රාහකයන් රැසකට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ත්‍යාග

නිරන්තරයෙන් ජනතාවට ජය උදා කරන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ තවත් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයක් පසුගියදා (ජුනි 13) සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

එහිදී ලග්න වාසනාව 2470 වැනි වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල වූ

2,908,114ක මුදල දිනාගත් රාජාංගණය ප්‍රදේශයේ එන්.ඩී.එස්. කුමාර මහතාට අදාළ චෙක්පත පිරිනැමූ අතර එම ලොතරැයි පත අලෙවි කළ පානදුර අලෙවි නියෝජිත එල්.එන්. සුගන්ධි මහත්මියටද චෙක්පතක් සමගින් සහතික පත්‍රයක් ප්‍රදානය කෙරිණි.

තවද සංවර්ධන ලොතරැයි පවුලේ ලොතරැයිපත් අතරින් බිහි වූ දස ලක්ෂයේ ජයග්‍රාහකයින් 37 දෙනෙක් සඳහාද අදාළ චෙක්පත් ප්‍රදානය කිරීම මෙහි දී සිදුවිය.

කෝටිපති ශනිදා 430 වැනි විශේෂ දිනුම් ඇදීමේ වාරයේ ටොයෝටා විගෝ රථය දිනාගත් කිරිවත්තුඩුව ප්‍රදේශයේ යූ.කේ.ඩී.ඩබ්.පී. මන්ජිත මහතාටද අදාළ මෝටර් රථයද මේ අවස්ථාවේදී පිරිනැමිණි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති සේන සූරියප්පෙරුම මහතා ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ එච්.ආර්. විමලසිරි මහතා ඇතුළු පිරිස සහභාගී වූහ.

මාතෘකා