2019 පළමු කාර්තුවේ HDFC බැංකුවේ ලාභය 48%ක වර්ධනයක්

 ඡායාරූපය:

2019 පළමු කාර්තුවේ HDFC බැංකුවේ ලාභය 48%ක වර්ධනයක්

පසුගිය වසරේ සලකා බලන කාල පරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව 2019 වසරේ පළමු කාර්තුව තුළ ඉතා ඉහළ ලාභදායීත්වයක් වාර්තා කිරීමට HDFC බැංකුව සමත්වී ඇත. මෙය මෙම වසරේ ඉදිරි මූල්‍යමය ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට සහාය වන ශක්තිමත් ආරම්භයකි.

ඒ අනුව එම කාලය තුළ මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් තුළින් රුපියල් මිලියන 284.18ක බදු පෙර ලාභයක් උපයා ගැනීමට බැංකුව සමත් වූ අතර එය පසුගිය වසරේ මුල් කාර්තුව හා සැසඳීමේදී 42%ක වර්ධනයකි. බදු පසු ලාභය රුපියල් මිලියන 128.6ක් ලෙස වාර්තා වන අතර එය 48%ක වර්ධනයකි.

මෙහිදී වඩාත් වැදගත් කරුණ වන්නේ මෙම ඉහළ කාර්ය සාධනය වාර්තා කොට තිබෙන්නේ 2018 ඔක්තෝබර් 01 වැනි දින සිට බලපවත්වන ණය ආපසු ගෙවීමේ බදු ලෙස රුපියල් මිලියන 40.55ක් ගෙවීමෙන් පසුවීමයි.

බැංකුවේ මෙම ඉහළ කාර්යසාධනය ළඟාකර ගැනීම පිළිබඳ අදහස් දැක්වු, බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි / සාමාන්‍යාධිකාරි පාලිත ගමගේ මහතා පැවසුවේ, කේන්ද්‍රීය බැංකුකරණය සහ බැංකුව තුළ සිදුකරන ලද මෙහෙයුම් වැඩි දියුණු කිරීම් ඇතුළු ඵලදායී වැඩිදියුණු කිරීම් මෙම ලාභයේ වර්ධනයට දායකත්වය ලබාදුන් බවයි.

මෙලෙස ලාභදායිත්වයේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් පවත්වා ගැනීමට බලපෑ හේතුවක් ලෙස ශුද්ධ පොලී ආදායම් අනුපාතිකය 31% සිට 36% දක්වා වැඩිවීමද දැක්විය හැකිය.

බැංකුවෙහි දළ ආදායමෙන් 95%ක් වන පොලී ආදායම රුපියල් මිලියන 1,696 සිට රුපියල් මිලියන 1, 895 දක්වා වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන අතර එය 12%ක ප්‍රතිශතයකි. කාලීනව සිදුකරන ලද ණය සහ අත්තිකාරම්හි පොලී සංශෝධනයක් මෙන්ම ණය ලබා දීම සමස්තයක් ලෙස වර්ධනය වීමද ඉහත තත්ත්වයට බලපා ඇත.

ඒ අතරතුර 2018 සලකා බලන කාලපරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව, පොලී වියදම සාර්ථකව අවම මට්ටමක රඳවා ගැනීමට බැංකුව සමත්ව තිබීම නිසා ශුද්ධ පොලී ආදායම රුපියල් මිලියන 530.6 සිට රුපියල් මිලියන 691.3 දක්වා 30%ක වර්ධනයක් අත්පත්කර ගැනීම කැපී පෙනේ.

මේ හේතුවෙන් 2019 පළමු කාර්තුව තුළ පාරිභෝගික තැන්පතුවල වර්ධනය රුපියල් මිලියන 3280ක් වන අතර එය 2018 වසරේ එම කාලපරිච්ඡේදයේ වාර්තා කළ රුපියල් මිලියන 95 හා සැසඳීමේදී ඉතා ඉහළ වර්ධනයකි.

මාතෘකා