මහජන බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව මුදල් අමාත්‍යවරයාට පිළිගැන්වේ

 ඡායාරූපය:

මහජන බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව මුදල් අමාත්‍යවරයාට පිළිගැන්වේ

මහජන බැංකුවේ 2018 වසරේ ප්‍රගතිය ඇතුළත් වාර්ෂික වාර්තාව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා වෙත පිළිගැන්වීම මහජන බැංකුවේ සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ නිශ්ශංක නානායක්කාර මහතා අතින් පසුගියදා මුදල් අමාත්‍යංශයේදී සිදුකෙරිණි.

මෙම අවස්ථාවට භාණ්ඩාගාර නියෝජ්‍ය ලේකම් ආර්. දේශප්‍රිය, මහජන බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි/සාමාන්‍යාධිකාරී රසිත ගුණවර්ධන, ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (බැංකු මෙහෙයුම්) බොනිෆස් සිල්වා, ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මානව සම්පත් හා නීති) රොහාන් පතිරගේ, මූල්‍ය ප්‍රධානි අසාම් ඒ අහමඩ් යන මහත්වරුද සහභාගි වූහ.

මාතෘකා