කොමර්ෂල් බැංකුවේ 181 වැනි තොරතුරු තාක්ෂණික

 ඡායාරූපය:

කොමර්ෂල් බැංකුවේ 181 වැනි තොරතුරු තාක්ෂණික

විද්‍යාගාරය මින්නේරියට

මින්නේරියේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා කාලතුවක්කු රෙජිමේන්තුවේ කාලතුවක්කු පාසල සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් අංගසම්පූර්ණ තොරතුරු තාක්ෂණික විද්‍යාගාරයක් පරිත්‍යාග කර තිබේ. මෙය මෙරට පරිගණක සාක්ෂරතාව නැංවීම සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් දියත් කර තිබෙන ආයතනික සමාජ වගකීම් වැඩසටහන යටතේ ලබා දුන් 181 වැනි තොරතුරු තාක්ෂණික විද්‍යාගාරය වේ.

මෙම පාසලේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන්ගේ මෘදු කුසලතා නැංවීම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණික පාඨමාලා හඳුන්වාදීමේ අරමුණෙන් මෙම ප්‍රදානය බැංකුව විසින් සිදුකර ඇත. මෙම පුහුණු පාසලේ නිලධාරීන්, කාලතුවක්කු රෙජිමේන්තුවේ අනිකුත් නිලයන්, කමාන්ඩෝ භටයන් සහ විශේෂ බළකා සහ විශේෂ මෙහෙයුම් කණ්ඩායම්වලට අයත් 750 දෙනෙක් සඳහා පුහුණු පාඨමාලා පවත්වයි.

මාතෘකා