ෆැෂන් බග් පාරිභෝගිකයන්ට මිරිස්සේ තල්මසුන් නැරඹීමේ අත්දැකීමක්

 ඡායාරූපය:

ෆැෂන් බග් පාරිභෝගිකයන්ට මිරිස්සේ තල්මසුන් නැරඹීමේ අත්දැකීමක්

මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළ ඇඟලුම් ප්‍රදර්ශනාගාර ජාලයක් වන ෆැෂන් බග් තමන් සමඟ විශ්වාසයෙන් රැඳී සිටින Loyal Reward Card සාමාජිකත්ව කාඩ්පත් හිමි හිතෛෂී පාරිභෝගිකයන් වෙත හරසර දැක්වීමේ අරමුණෙන්, මිරිස්ස මුහුදු තීරයේ තල්මසුන් නැරඹීමේ චාරිකාවක් පසුගියදා සංවිධානය කොට තිබිණ.

මිරිස්ස තල්මසුන් නැරඹීමේ අවස්ථාව සඳහා සුදුසුකම් ලත් 50, 000ක පමණ වූ ෆැෂන් බග් "Loyal Reward Card" සාමාජිකත්ව කාඩ්පත් හිමි හිතෛෂීන් සංඛ්‍යාව අතරින් අවසාන මහා දිනුම් ඇදීමේ දී සිදු කළ කුසපත් ඇදීමකින් ජයග්‍රාහකයන් 40ක් තෝරාගන්නා ලදී. ජයග්‍රාහකයන් අතරෙන් කිහිපදෙනෙකුට, ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් කිහිපදෙනෙකුද ඇතුළත්වන පරිදි සකසා ගත් 60 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමකට, පසුගිය 2018 දෙසැම්බර් මස 8 වැනිදා මිරිස්ස මුහුදු තීරයේ තල්මසුන් නැරඹීමේ අවස්ථාව හිමිවිය. ජයග්‍රාහකයන් අතරෙන් කිහිපදෙනෙකුට, ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් කිහිපදෙනෙකුද ඇතුළත්වන පරිදි සකස්වූ 60 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමකට එක්ව, පසුගිය 2018 දෙසැම්බර් මස 8 වැනිදා මිරිස්ස මුහුදු තීරයේ පෙර නොවිඳි අත්දැකීමක් විඳගැනීමේ අවස්ථාවක් හිමිවිය. දිවයිනේ නන් දෙසින් පැමිණි ෆැෂන් බග් පාරිභෝගිකයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල අයට, ගාල්ල නාවික හමුදා කඳවුරේ සිට මිරිස්ස දක්වා මුහුදේ නිදහසේ සැරිසරන සුවිසල් ක්ෂීරපායී සත්ත්වයන් වන තල්මසුන් හා ඩොල්ෆින් මසුන්ගේ විචිත්‍රත්වය ඉතා හොඳින් දැකබලා ගැනීමට හැකිවිය.

මාතෘකා