සෙලාන් බැංකුවෙන් පාසල් වාරයට නව වැඩසටහනක්

 ඡායාරූපය:

සෙලාන් බැංකුවෙන් පාසල් වාරයට නව වැඩසටහනක්

නව වසරක් යනු කොයිකාටත් සතුට සමග අලුත් බලාපොරොත්තු ඇතිකරවන කාලයකි. විශේෂයෙන්ම නව වසරේ නව ශ්‍රේණියක නව පාසල් වාරයකට පියමනින දරු දැරියන්ට මෙම කාලය විශේෂ සතුටක් රැගෙන එයි. මේ බව හොඳින් දන්නා, සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව වන සෙලාන් බැංකුව, අඛණ්ඩව 5 වන වරටත් Tikiri New School Term Promo සමගින් සෙලාන් ටිකිරි ගිණුම් හිමි දරුදැරියන්ට නව වසරේ තෑගිබෝග රැසක් පිරිනැමීමට සූදානමින් සිටී.

මෙම වැඩසටහන යටතේ සෙලාන් ටිකිරි ගිණුම් හිමියන්ට, සිය ගිණුමේ රු. 3,500 හෝ ඊට වැඩි මුදලක් තැන්පත් කිරීමේදී ප්ලැටිග්නම් පෑන්, වෝටර් කලර්ස් ඇතුළු අංග රැසකින් සමන්විත වටිනා ලිපිද්‍රව්‍ය කට්ටලයක් හිමි වේ. පසුගිය වසර වලදී මෙම වැඩසටහනට ලැබුණු දැවැන්ත ප්‍රතිචාරය සැලකිල්ලට ගනිමින් සෙලාන් බැංකුව මෙවර තෑගි පිරිනමන වයස් සීමාව ළදරු පාසල් වයසේ සිට 5 වසර දක්වා පුළුල් කර තිබේ. ලිපිද්‍රව්‍ය කට්ටලයට අමතරව Tikiri New School Term Promo යටතේ දරුදැරියන්ට වතුර බෝතල්, මග් සහ පාසල් බෑග් වැනි වටිනා තෑගිද හිමි වනු ඇත.

මාතෘකා