පී.වී.එස්. ජයරත්න පාරම්පරික උඩරට මුල් ඇඳුම් තරු සම්මාන දිනයි

පී.වී.එස්. ජයරත්න පාරම්පරික උඩරට මුල් ඇඳුම් තරු සම්මාන දිනයි

මධ්‍යම පළාත් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ කර්මාන්ත සංවර්ධන සහ ව්‍යවසාය ප්‍රවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සංවිධානය කළ Star Award 2018 සම්මාන උලෙළේදී පී. වී. එස්. ජයරත්න පාරම්පරික උඩරට මුල් ඇඳුම් කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ පී. වී. එස්. ජයරත්න මහතා මහා පරිමාණ අංශයේ, සේවා කාණ්ඩයේ ව්‍යවසාය විශිෂ්ටතා තරු සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය.

ජයරත්න මහතාගේ පරම්පරාව වසර 200ක පමණ කාලයක සිට සාම්ප්‍රදායික උඩරට මුල් ඇඳුම් නිර්මාණය කිරීමේ සහ ඇන්දවීමේ කටයුත්තේ නිරත වී සිටියි. සිංහල රජ කාලයේ පටන් මෙම වෘත්තියේ නිරත වන ජයරත්න පරම්පරාවේ පිරිස් නියම සිංහල සම්ප්‍රදාය, නැකැත් ශාස්ත්‍රය, ඉපැරණි මෝස්තර, සිංහල සිරිත් විරිත් අනුව මුල් අඳුමේ හරය අවබෝධ කර ගනිමින් නිර්මාණකරණයේ යෙදීම සුවිශේෂත්වයකි. ජනාධිපති සම්මානය, ජන කලා නිර්මාණ විශාරද සම්මානය, චක්‍රවර්ති සම්මානය, රජත සම්මාන ආදී සම්මාන රැසකින් පිදුම් ලබා සිටින පී. වී. එස්. ජයරත්න මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් ඇඳුම් නිර්මාණයේ සහ ඇන්දවීමේ ප්‍රමුඛයා ලෙසද හැඳින්විය හැකිය. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන කාර්යාලය හිඳගල, මහනුවර යන ලිපිනයේද, ශාඛාව 119, නුවර පාර, කිරිබත්ගොඩ ලිපිනයේද පිහිටා ඇත.

මාතෘකා