‘කොහොඹ බේබි’ සබන් තවත් යහගුණය එක්ව නව සුවඳකින් හා නව ඇසුරුමකින්

 ඡායාරූපය:

‘කොහොඹ බේබි’ සබන් තවත් යහගුණය එක්ව නව සුවඳකින් හා නව ඇසුරුමකින්

ශ්‍රී ලංකාවේ ශාකසාර සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදනයේ පුරෝගාමී සමාගම වන කඳානේ සීමාසහිත ස්වදේශී කර්මාන්තායතනය නිපදවන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ශාකසාර ළදරු සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදනය වන ‘කොහොඹ බේබි’ සබන් තවත් ශාකසාර රැසක යහගුණය එක් කරමින් නව සුවඳකින් හා නව ඇසුරුමකින් පසුගියදා වෙළෙඳපොළට නිකුත් කෙරුණි. ඒ අනුව කොහොඹ ශාකසාරය පදනම් කරගත් ‘කොහොඹ බේබි’ නිෂ්පාදන පෙළ පොල්කිරි, කෝමාරිකා, ඔලිව් තෙල්, රත්මල්, රෝස වතුර හා වෙනිවැල් සාරය එක් කරමින් එහි ගුණාත්මකබව තවදුරටත් වර්ධනය කර ඇතැයි ස්වදේශී සමාගම පවසයි.

සුදු, රෝස හා අයිවරි පැහැ ආකර්ෂණීය ඇසුරුම්වලින් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කළ නව ‘කොහොඹ බේබි’ සබන් නිෂ්පාදන පෙළෙහි නව Khomba Baby Herbal Soapහි කොහොඹ, පොල්කිරි, කෝමාරිකා හා ඔලිව් තෙල් සාරය, Khomba Baby Floral Soapහි කොහොඹ, රත්මල්, රෝස වතුර හා ඔලිව් තෙල් සාරය හා Khomba Baby Venivel Soapහි කොහොඹ, වෙනිවැල් හා ඔලිව් තෙල් සාරය අන්තර්ගත වේ.

‘කොහොඹ බේබි’ නිෂ්පාදන පෙළ සබන්, කොලෝන්, ක්‍රීම්, පුයර, ෂැම්පු, ඔයිල් හා ගිෆ්ට් පැක්වලින් සමන්විත වන අතර එය පර්යේෂණ මගින් යහගුණය තහවුරු වූ නව ශාකසාර එක් කරමින් දිනෙන් දින ප්‍රමිතිය වර්ධනය කරන දේශීය වෙළෙඳපොළෙහි අලෙවි කෙරෙන ප්‍රමුඛ ශාකසාර ළදරු සනීපාරක්ෂක වෙළෙඳ නාමයද වේ. එමෙන්ම මනා සෞඛ්‍යය, සනීපාරක්ෂිත බව, සුරක්ෂිත බව හා සමෙහි සුමුදු බවෙහි වර්ධනයට උපකාරී වන සොබාදහමට හිතකාමී නිෂ්පාදන කෙරෙහි වඩාත් උනන්දුවක් දක්වන නව පාරිභෝගික කොටස වෙත ස්වදේශී නිෂ්පාදන වර්තමානයේ වඩාත් යොමුවන අතර මෙම නව හඳුන්වාදීමද එහි එක් පියවරකි.

මාතෘකා