කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට ප්‍රතිලාභ

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට ප්‍රතිලාභ

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට 2019 වසර අති උත්කර්ශවත් අයුරින් නිමා කිරීමට අවස්ථාව ලබාදෙමින් භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කරන මෙරට ප්‍රමුඛතම අලෙවිසැල් 2500කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් මගින් 50%ක් දක්වා වට්ටම් ලබාදීමට කටයුතු කර තිබේ.

මේ අනුව නිවසට අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේදී, විදේශීය සංචාරවලදී, සුඛෝපභෝගී හෝටල්වල නිවාඩුව ගත කිරීමේදී, සාප්පු සවාරියේ යෙදීමේදී සහ ආහාර පාන මිලදී ගැනීමේදී මෙරට ප්‍රමු‍ඛතම බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට 50%ක් දක්වා වට්ටම් හිමිවන අතර කාඩ්පත්වලින් ගෙවීමේදී මාස 60ක් දක්වා පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම ලබාගැනීමේ අවස්ථාවද ඔවුන්ට දිවයින පුරා අලෙවිසැල්වලදී හිමිවන බව බැංකුව සඳහන් කරයි.

News Order: 
4
මාතෘකා