එල්ෆිස් ‍‍සමාජ සද්ක්‍රියාවක

 ඡායාරූපය:

එල්ෆිස් ‍‍සමාජ සද්ක්‍රියාවක

ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ දුෂ්කර කඩඉම් ජය ගැනීමේ ඉලක්කයන් හඹා යමින් 27 වසරක් මෙරට බොහෝ පිරිසකට රැකියා ලබාදෙමින් දායක වූ ජාඇල ඒකල පිහිටි එල්ෆිස් ලංකා (පුද්) සමාගම, කොරියාවේ පිහිටි E - Land (ඊ- ලෑන්ඩ්) මවු සමාගම හා එක්ව හය වැනි වතාවටත් මේ වසර සඳහා සැලසුම් කළ "දන්ත සායන" සමාජ සත්කාරක ව්‍යාපෘතිය මේ මස 21 වැනි දින දවස පුරා එල්ෆිස් ආයතන පරිශ්‍රයේදී සාර්ථකව පැවැත්විණි.

ඒ සඳහා දස දෙනකුගෙන් යුත් කොරියානු දන්ත වෛද්‍ය දුත මණ්ඩලයක් මෙවරත් සහභාගී වූ අතර පසුගිය වතාවන්හි මෙන්ම ආයතන සේවක මණ්ඩලයෙන් ඔබ්බට සිය සත්කාරයන් පුළුල් කරමින් ඒකල නගරයට ආසන්න ආගමික ස්ථානයන්හි පුජ්‍ය පක්ෂ හා අවට පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ද සායනයට සහභාගී කරවා ගැනීමට කටයුතු සලසා තිබීම අගය කළයුතු ක්‍රියාවකි. තවද ජා-ඇල කනුවන ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලයේ සිසු දරුදැරියන් වෙනුවෙන් මුල්‍යමය ආධාර ලබා දුන් එම කොරියානු වෛද්‍ය දුත මණ්ඩලය, තම සත්කාරක සේවාව තව දුරටත් පුළුල් කරමින් මේ මස 22,23 දෙදින පුරා කඳාන "කුෂන් ලංකා" සහ කටාන "කානිවල් වර්ල්ඩ්" යන ආයතනයන්හි සේවක පිරිස වෙනුවෙන් මෙම දන්ත සායනය පැවැත්වූහ.

[දර්ශනී රොද්‍රිගෝ]

News Order: 
2
මාතෘකා