‘යසස’ ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම විශ්‍රාමිකයන් වෙනුවෙන්ම

 ඡායාරූපය:

‘යසස’ ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම විශ්‍රාමිකයන් වෙනුවෙන්ම

 

විශ්‍රාමිකයන්ට කොමර්ෂල් බැංකුව ලබාදෙන විශේෂ ප්‍රතිලාභ මාලාව රජයේ විශ්‍රාමිකයන්ට සහ ඔවුන්ගේ වැන්දඹුවන්ටත් ලබාදීමට ඔවුන් වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය කරන ලද ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් බැංකුව විසින් එළිදක්වා තිබේ.

මේ යටතේ අවුරුදු 69කට අඩු විශ්‍රාමිකයන්ට පෙර මාසයේ ලබා ගත් විශ්‍රාම වැටුපේ වටිනාකමින් 75%ක් දක්වා අත්තිකාරමක් අයදුම් කිරීමේ අවස්ථාව මෙම ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම මගින් ලබාදී තිබෙන අතර මෙය නම්කර තිබෙන්නේ ‘යසස’ විශ්‍රාමිකයන්ගේ ගිණුම නමිනි. මීට අමතරව අවුරුදු 10ක් දක්වා නැවත ගෙවීමේ කාලයකට රුපියල් මිලියන 2.5ක් දක්වා ණය මුදලක් මොවුන්ට මේ යටතේ ලබාගැනීමේ අවස්ථාවද කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් ලබාදී ඇත.

මෙම ගිණුම මගින් බැංකුවේ අනිකුත් සාමාන්‍ය ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම්වලට සාපේක්ෂව ඉහළ පොලී අනුපාතයක් ලබාදෙන අතර කොමර්ෂල් බැංකු ශාඛාවලදී මෙම ගිණුම් හිමියන්ට ප්‍රමුඛ සැලකිල්ලක් ලබා දෙන බව බැංකුව සඳහන් කරයි.

‘යසස’ ගිණුමක් රුපියල් 1000ක අවම තැන්පතුවකින් ආරම්භ කළ හැකි අතර විශ්‍රාමිකයන් රාජ්‍ය සේවයට සිදු කළ කැපවීම ඇගයීම සඳහා මෙම ගිණුම නිර්මාණය කර තිබෙන බව කොමර්ෂල් බැංකුව පවසයි.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ලබා ගැනීමේදී මෙම ගිණුම් හිමියන්ට සම්බන්ධවීමේ ගාස්තුව සහ පළමු අවුරුද්දේ වාර්ෂික ගාස්තුව ගෙවිය යුතු නැති බවත් මොවුන්ට ලියාපදිංචි ගාස්තුවකින් තොරව අන්තර්ජාල බැංකුකරණය සහ ජංගම දුරකතන බැංකුකරණය ලබා දෙන බවත් කොමර්ෂල් බැංකුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි. මීට අමතරව මෙම ගිණුම් හිමියන්ට නොමිලේ ඩෙබිට් කාඩ්පතක් බැංකුව විසින් ලබා දෙන අතර තම ගිණුම වෙනුවෙන් වෙනත් අයෙකු පත්කිරීමේ අවස්ථාවද ලබාදී ඇත.

මාතෘකා