කෝස්වේ පේන්ට් වෙතින් පින්තාරු ශිල්පීන් දිරි ගැන්වීමට කෝස්වේ පේන්ට් එක්සලන්ට් ක්ලබ්

 ඡායාරූපය:

කෝස්වේ පේන්ට් වෙතින් පින්තාරු ශිල්පීන් දිරි ගැන්වීමට කෝස්වේ පේන්ට් එක්සලන්ට් ක්ලබ්

 

වසර 25ක් පුරා ශ්‍රී ලාංකේය තීන්ත කලාව නැවුම් වර්ණයන්ගෙන් අලංකාර කරන්නට දායකත්වය දැක්වූ කෝස්වේ පේන්ට්ස් සමාගම කාලානුරූපීව තීන්ත කර්මාන්තයේ නිම් වළලු පුළුල් කිරීම සඳහා කෝස්වේ එක්සලන්ට් ක්ලබ් වැඩසටහන හඳුන්වා දෙයි. කෝස්වේ පේන්ට් සමාගම සමඟ අත්වැල් බැඳ ගෙන සිටින පින්තාරු ශිල්පීන් වෙනුවෙන් මෙම ලෝයල්ටි වැඩසටහන පසුගියදා අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් කොළඹ මැරිනෝ බීච් හෝටලයේදී දියත් කරන ලදි. එම වැඩසටහනට දිවයින පුරා විසිරී සිටින පින්තාරු ශිල්පීහු 650ක් පමණ සහභාගි වූහ. පින්තාරූ ශිල්පීන් කෝස්වේ පේන්ට්ස් මිලදී ගන්නා සෑම අවස්ථාවකදීම ඔවුන්ගේ මිලදී ගැනීම්වලට ප්‍රසාද ඒකක හිමි වන ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ මනාව සකස් කර ඇති මෙම වැඩසටහන අනුව එම ඒකකවල එකතුව සලකා බලා කාලනුරූපීව වටිනා ත්‍යාග පිරිනැමීම සිදුවේ. මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර 0763767676 අංකයෙන් ළඟම සිටින අලෙවි නියෝජිතයාගෙන් ලබා ගත හැකිය.

මෙම සුවිශේෂ ලෝයල්ටි වැඩසටහන හඳුන්වා දීම සඳහා APIPL සිංගප්පූරු ආයතනයේ කලාපීය ප්‍රධානි ටොම් තෝමස් මහතා සහ කෝස්වේ පේන්ට් සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරි වී. තිරිතරන් මහතා ඇතුළු ප්‍රධානිහු රැසක් සහභාගි වූහ.

මාතෘකා