සෙලාන් බැංකුවෙන් PayWave තාක්ෂණය සහිත කාඩ්පතක්

 ඡායාරූපය:

සෙලාන් බැංකුවෙන් PayWave තාක්ෂණය සහිත කාඩ්පතක්

සෙලාන් බැංකුව ලෝ ප්‍රකට PayWave තාක්ෂණය සහිත ඩෙබිට් හා ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හඳුන්වා දීමට පසුගියදා කටයුතු කළේය. ගනුදෙනුකරුවන්ට වඩාත් සුරක්ෂිත, වේගවත් සහ පහසු ගෙවීම් ක්‍රමවේදයක් ලබාදීමේ අරමුණින් මෙම හඳුන්වාදීම සිදුකර ඇත.

මෙම කාඩ්පත් හිමි ගනුදෙනුකරුවන්ට PayWave තාක්ෂණය සහිත ගෙවීම් යන්ත්‍රවලින් ගෙවීම් කිරීමේදී කාඩ්පත් එහි Tap කිරීමෙන් හෝ Wave කිරීමෙන් ගෙවීම් සිදු කළ හැකි වේ. මෙහි සුරක්ෂිත බව සහ කාර්යක්ෂමතාවද ඉහළ නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට වඩාත් විශ්වාසයෙන් යුතුව ගෙවීම් කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් සෙලාන් බැංකුවේ කාඩ්පත් ප්‍රධානි ජයනාත් ඩයස් මහතා මෙසේ පැවසීය. “ගනුදෙනුකරුවන් දැන් 'Contactless' කාඩ්පත් භාවිතයට වැඩි උනන්දුවක් දක්වනු දැකීම සතුටට කරුණක්. සෙලාන් බැංකුව හඳුන්වා දෙන PayWave තාක්ෂණය සහිත ඩෙබිට් හා ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට දැන් පෝලිම්වල කාලය වැය කිරීමෙන් තොරව වඩාත් ඉක්මනින් ගෙවීම් කිරීමට හැකියාව ලැබෙන අතර මේ වනවිට සුපිරි වෙළෙඳසැල්වලදී මේ තාක්ෂණය බෙහෙවින් ජනප්‍රිය වීම මගින් පෙනී යන්නේ ගනුදෙනුකරුවන් මෙබඳු ක්‍රමවලට විශාල රුචිකත්වයක් දක්වන බවයි.”

Visa PayWaveහි භාවිත වන්නේ අනෙකුත් Visa chip කාඩ්පත්වලද භාවිත වන සෑම අතකින්ම ආරක්ෂාව සහතික කිරීමේ හැකියාව සහිත EMV chip තාක්ෂණයයි. සෑම ගනුදෙනුවක් සඳහාම එක්වරක් පමණක් භාවිතා කළ හැකි කේතයක් භාවිත වන නිසා අනවසර පුද්ගලයන් විසින් කාඩ්පත භාවිත කිරීමේ අවදානමද අවම වේ.

මාතෘකා