ඒෂියන් බෑන්කිං ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් සම්මාන 2019දී කොමර්ෂල් බැංකුවට සම්මාන 05ක්

 ඡායාරූපය:

ඒෂියන් බෑන්කිං ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් සම්මාන 2019දී කොමර්ෂල් බැංකුවට සම්මාන 05ක්

කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් ජාත්‍යන්තර සම්මාන ජයග්‍රහණය කිරීමේ රැල්ල තවත් ඉදිරියට රැගෙන යමින් 2019 ඒෂියන් බෑන්කිං ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේදී සම්මාන 05ක් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත්ව තිබේ. මේ අනුව 'හොල්සේල් බෑන්කිං අවෝර්ඩ්ස්' අංශයෙන් සම්මාන දෙකක්, 'රිටේල් බෑන්කිං අවෝර්ඩ්ස්' අංශයෙන් සම්මාන දෙකක් සහ 'කෝපරේට් ඇන්ඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බෑන්කිං අවෝර්ඩ්ස්' අංශයෙන් සම්මානයක් බැංකුව දිනා ඇත.

මෙහි දී 'හොල්සේල් බෑන්කිං අවෝර්ඩ්ස්’ අංශය යටතේ කොමර්ෂල් බැංකුවට 'ශ්‍රී ලංකාවේ වසරේ දේශීය තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් බැංකුව' යන සම්මානය සහ 'ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය වෙ‍ෙළඳ මූල්‍ය බැංකුව' යන සම්මානය හිමි විය. 'රිටේල් බෑන්කිං අවෝර්ඩ්ස්' අංශය යටතේ 'ශ්‍රී ලංකාවේ වසරේ ජංගම දුරකථන බැංකුකරණ වැඩසටහන' සහ 'ශ්‍රී ලංකාවේ වසරේ නව පාරිභෝගික ණයදීමේ සේවාව' යන සම්මාන දිනා ගැනීමට කොමර්ෂල් බැංකුව සමත්විය.

මීට අමතරව 'කෝපරේට් ඇන්ඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බෑන්කිං අවෝර්ඩ්ස්' අංශය යටතේ කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් මෙම සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේ දී 'ශ්‍රී ලංකාවේ වසරේ ණය ගනු-දෙනුව' යන සම්මානය දිනාගත්තේ 2018 වසරේ ජූලි මාසයේ දී රුපියල් බිලියන 10ක් රැස්කර ගනිමින් නිකුත් කළ ලයිස්තුගත බැඳුම්කරයේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙනි.

මාතෘකා