මෙගා ලයිෆ් සයන්සස් වෙතින් සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවට ටොෆියක්

 ඡායාරූපය:

මෙගා ලයිෆ් සයන්සස් වෙතින් සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවට ටොෆියක්

ජාත්‍යන්තර සමාගමක් වන 'මෙගා ලයිෆ් සයන්සස්' සමාගම කැස්ස, සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව, ශ්වසන අපහසුතා හා නිතර ඇතිවන උගුරේ අපහසුතාවන්ට ක්ෂණික සහනය ලබාදෙන නවතම නිෂ්පාදනයක් පසුගියදා වෙළෙඳපොළට හඳුන්වාදෙනු ලැබීය.

ටොෆියක ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම නිෂ්පාදනය යුජිකා කැන්ඩි (Eugica Candy) නමින් හඳුන්වන අතර එය පාරම්පරික ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේ සහ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මනා සුසංයෝගයකි. ඉඟුරු, කුරුඳු මිංචි, කප්පරවල්ලිය, කපුරු ආදිය එහි අන්තර්ගත අතර සියයට සියයක් ස්වාභාවික පාරම්පරික ශාකසාරවලින් සමන්විත වේ.

නව තාක්ෂණයට අනුව නිෂ්පාදන කර ඇති යුජිකා කැන්ඩිවල ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාතිකවද සායනික පරීක්ෂණවලින් තහවුරු කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාවේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ. අවුරුදු 6න් ඉහළ ඕනෑම අයකුට දිනකට 20ක උපරිමයක් දක්වා භාවිත කළ හැකි මෙම නිෂ්පාදනය ෆාමසිවලින් මිලදී ගත හැකිය.

මාතෘකා