ආහාර ඉල්ලුම සපුරන්න Uber Eats

 ඡායාරූපය:

ආහාර ඉල්ලුම සපුරන්න Uber Eats

ලෝකය පුරා ජනප්‍රිය ගමනාගමන සහකරුවකු වන Uber වෙතින් ආහාරවලට ආදරය කරන්නන් ඔවුන්ගේ ප්‍රියතම ආහාර සමග යා කරන Uber Eats නමින් නවතම ඇප් එකක් ලබන මස 17 වැනිදා කොළඹදී එළිදැක්වීමට නියමිතය. පාරිභෝගිකයන්ට Uber Eats ඇප් එක භාගත කරගැනීමෙන් එම සේවාව සක්‍රීය කරගත හැකි අතර එය එළිදක්වන අවස්ථාවේ සිටම ඒ සඳහා ප්‍රවේශ විය හැකිය.

තමන්ගේ නිවසේ සිට සුවපහසුව ඇඟිළි තුඩෙන් තමන්ගේ ප්‍රියතම අවන්හලෙන් ප්‍රියතම ආහාරපාන ඇණවුම් කිරීමට හැකි මේ මගින් හැකිවන අතර අවන්හල් 150කටත් වැඩි සංඛ්‍යාවක් Uber Eats සමග අත්වැල් බැඳගෙන සිටී. ඒ අනුව කොල්ලුපිටිය, වැල්ලවත්ත, කුරුඳුවත්ත හා බොරැල්ල යන නගරවල වෙසෙන පාරිභෝගිකයන්ට Uber Eats මගින් ආහාර ඇණවුම් කිරීමේ අවස්ථාව හිමිවේ.

මාතෘකා