ග්‍රීන්වේ ඒජන්සීස් විදේශ රැකියා සමාගමට MASSCO ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා සම්මානය

 ඡායාරූපය:

ග්‍රීන්වේ ඒජන්සීස් විදේශ රැකියා සමාගමට MASSCO ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා සම්මානය

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම විදේශ රැකියා සමාගමක් වන ග්‍රීන්වේ ඒජන්සීස් ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය. සම්මාන උළෙල කතානායක කරුජයසූරිය මහත්මාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ රමාඩා හෝටලයේ දී පැවැත්විණි. 1990 දී සාන්ත ජයසුන්දර මහත්මා ඇරැඹූ ග්‍රීන්වේ ඒජන්සීස්, ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ විශ්වාසය ඉහළින්ම දිනූ විශිෂ්ටම විදේශ රැකියා සමාගම බවට පත්වී ඇත. වර්තමානයේ දී කුවේට්, එමිරේට්ස්, ඕමාන්, බහරේන්, කටාර්, ඊශ්‍රායල්, මැලේසියා, හොංකොං, සිංගප්පූර්, සයිප්‍රස් ආදී රටවලට විදේශ රැකියා සඳහා ශ්‍රී ලාංකිකයන් වන ග්‍රීන්වේ ඒජන්සීස් සෑමවිටම විදේශ රැකියාවලට යන ශ්‍රී ලාංකියන්ගේ ආරක්ෂාවට මුල්තැන දෙයි. ඉහළ වැටුප්, උපරිම විශ්වාසය සහිතව ග්‍රීන්වේ ඒජන්සීස් මඟින් විදේශවල සේවය සඳහා යන සියලූම ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙත ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙනතුරු ඒ අය පිළිබඳ පූර්ණ වගකීම සහතික කරයි.

මාතෘකා