ලේ දන්දෙන විශාලතම පෞද්ගලික ආයතනය ලෙසින් අඛණ්ඩව අටවන වසරටත් බ්‍රැන්ඩික්ස් බුහුමන් ලබයි

 ඡායාරූපය:

ලේ දන්දෙන විශාලතම පෞද්ගලික ආයතනය ලෙසින් අඛණ්ඩව අටවන වසරටත් බ්‍රැන්ඩික්ස් බුහුමන් ලබයි

බ්‍රැන්ඩික්ස් සමූහයේ සාමාජිකයින් විසින් 2017-18 වසර සඳහා ජාතික රුධිර පාරවිලයන සේවයට (NBTS) ලේ පයින්ට් 4, 000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පරිත්‍යාග කිරීම හේතුවෙන් පිට පිටම අටවන වසර සඳහාත් මෙරට පුද්ගලික අංශයේ විශාලතම ලේ දන් දෙන්නා ලෙස එම සමුහය ඇගයීමට ලක්විය.

ජුනි 14 වනදා ලෝක ලේ දන්දීමේ දිනයේ දී පැවැත්වුණු ජාතික උත්සවයක දී බ‍්‍රැන්ඩික්ස් විසින් සිදුකළ මෙම සේවය ඇගයීම සඳහා සෞඛ්‍ය, පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා විසින් බ්‍රැන්ඩික්ස් සමූහයට විශේෂ ඇගයීමේ සමරු ඵලකයක් පිළිගැන්වීය.

මෙහි දී, කැපී පෙණුනු කාරණය වූයේ බ්‍රැන්ඩික්ස් වෙනුවෙන් මෙම ඇගයීමේ සමරු ඵලකය ලබාගැනීම සඳහා සමූහයේ සාමාජිකයින් අතුරින් වැඩිම ලේ ප්‍රමාණයක් දන්දුන් සාමාජිකයකු සහ මෙම ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන සමඟ සම්බන්ධ වූ සමූහයේ කර්මාන්ත ශාලා 26 ක් අතුරින් වැඩිම ලේ ප්‍රමාණයක් දන්දුන් කර්මාන්ත ශාලාවේ නියෝජිතයකු ඉදිරිපත් කර තිබීමයි.

මාතෘකා