පොලිසිය සමඟ එක් වී Pick Me ඇස් කණ්ණාඩි පිරිනමයි

 ඡායාරූපය:

පොලිසිය සමඟ එක් වී Pick Me ඇස් කණ්ණාඩි පිරිනමයි

නවීන තාක්ෂණය භාවිත කරන ශ්‍රී ලංකාවේ නිර්මාණශීලීම ටැක්සි සේවයක් වන Pick Me සමාගම කුරුණෑගල හා ගල්ගමුව පොලිස් ස්ථාන සමඟ එක් වී අක්ෂි සෞඛ්‍යය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ හා ඇස් කණ්ණාඩි බෙදාදීමේ සමාජ සත්කාරයකට දායක විය. ලෝක දෘෂ්ටි සෞඛ්‍ය දිනය සමරමින් ගල්ගමුව තලාව විද්‍යාලයේදී මෙම වැඩසටහන පවත්වන ලදී. සෑම වසරකම ඔක්තෝබර් මාසයේ දෙවැනි බ්‍රහස්පතින්දා දිනය ලෝක දෘෂ්ටි සෞඛ්‍ය දිනය වශයෙන් නම්කර ඇත. මෙම අවස්ථාවට Pick Me ආයතනයේ කුරුණෑගල ශාඛාවේ නිලධාරීන් සමඟ කුරුණෑගල සහ තලාව පොලිස් ස්ථානවල ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරිහු සහභාගි වූහ.

Pick Me සිය සේවාලාභින්ට ත්‍රිරෝද රථයේ සිට කාර්, වෑන්, ප්‍රභූ වාහන දක්වා පුළුල් පරාසයක වාහන සපයයිි. Pick Me හා එක්වූ 15000කට අධික රියදුරන් සමූහයක් දිවයිනේ දිස්ත්‍රික් හතරක් පුරා විසිරුණු පහළොස් ලක්ෂයකට අධික ජනතාවකට වෘත්තීය මට්ටමේ උසස් සේවයක් සළසයි.

මාතෘකා