"ට්‍රැවල් නෙත්" ආයතනය MASSCO ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා සම්මානය දිනයි

 ඡායාරූපය:

"ට්‍රැවල් නෙත්" ආයතනය MASSCO ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා සම්මානය දිනයි

බෞද්ධ වන්දනා චාරිකා සංවිධානය කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සංචාරක සමාගමක් වන ට්‍රැවල් නෙත් පසුගියදා MASSCO ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය.

සම්මාන උලෙළ කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ රමාඩා හෝටලයේදී උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්විණි. ඉන්දියාවේදී ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධයන්ගේ අනන්‍යතාව ආරක්ෂා වන ආකාරයට සහ විදේශික බෞද්ධයන් ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධයන්ගේ අභිමානය සහ කීර්ති නාමය ආරක්ෂා වන ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීම සහ අවබෝධයක් සහිතව පූජනීය ස්ථාන වන්දනා කිරීමට සැලැස්වීම ට්‍රැවල් නෙත් ආයතනයේ සුවිශේෂත්වයකි.

දින 13ක වන්දනා චාරිකාවක් සඳහා වන්දනා කරුවන් 41ක් පමණක් රැගෙන යන ට්‍රැවක් නෙත් ආයතනය දිල්ලිය දක්වා ගුවන් යානයෙන්ද එතැන් සිට වායුසමනය කළ බස් රථයෙන්ද ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයයි. දඔදිව සංචාර පිළිබඳව අත්දැකීම් සහිත ප්‍රවීන සේවක මණ්ඩලය මේ සෑම සංචාරයක්ම ආරක්ෂිතව සහ වගකීමක් සහිතව සංවිධානය කරයි.

මාතෘකා