ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් නවතම ශාඛාව පොල්ගහවෙලදී විවෘත වේ

 ඡායාරූපය:

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් නවතම ශාඛාව පොල්ගහවෙලදී විවෘත වේ

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයින පුරා විසිරුණු සිය ශාඛා ජාලය තවදුරටත් පුළුල් කරමින් සිය නවතම ශාඛාව පොල්ගහවෙල නගරයේදී පසුගියදා විවෘත කරන ලදී.

මෙසේ විවෘත කරන ලද නව පොල්ගහවෙල ශාඛාව අංක 130, ගොඩවෙල, පොල්ගහවෙල යන ස්ථානයේ පිහිටා තිබෙන අතර පොල්ගහවෙල අවට ප්‍රදේශවල පාරිභෝගිකයන්ට සියලු රක්ෂණ අවස්ථා එකම වහලක් යටදී සම්පූර්ණ කර ගැනීමේ හැකියාව සලසා දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ දුෂ්‍යන්ත බස්නායක මහතා, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී චන්දන එල්. අළුත්ගම මහතා සහ ආයතනයේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වය, සේවක මණ්ඩලය හා පාරිභෝගික මහත්ම මහත්මීන් රැසක්ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූ අතර මෙසේ විවෘත වූයේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 157 වැනි ශාඛාවයි.

මාතෘකා