නවතම කුකුළු මස් නිෂ්පාදන Besto සන්නාමයෙන් වෙළෙඳපොළට

 ඡායාරූපය:

නවතම කුකුළු මස් නිෂ්පාදන Besto සන්නාමයෙන් වෙළෙඳපොළට

පාරිභෝගික විශ්වාසය ඉහළින්ම දිනූ CIC චිකන් (www.cic.lk) සිය නවතම නිෂ්පාදන Besto සන්නාමයෙන් වෙළෙඳපොළට හඳුන්වා දෙයි. CIC Feeds සමූහ ව්‍යාපාරයේ අනුබද්ධ ආයතනයක් වූ CIC Poultry Farms සමාගම 2007දී කුකුළු මස් නිෂ්පාදනය ඇරඹූ අතර වර්තමානයේදී 5%ක වෙළෙඳපොළ ප්‍රතිශතයකට හිමිකම් කියමින් දිනකට කුකුළන් 25,000ක පමණ නිෂ්පාදන ධාරිතාවක් පවත්වාගෙන යයි.

ඉතා ඉහළ රසයක් සහ ප්‍රෝටීන් සංයෝග සහිත, ප්‍රමිතියෙන් හා ගුණාත්මකබවින් ඉහළ Besto චිකන් සඳහා ISO 22000, HACCP තත්ත්ව සහතිකද ලැබී ඇත. CIC Poultry Farms සතුව කුලියාපිටියේ හා බඩල්ගම පිහිටි ගොවිපොළවල් දෙකෙහි බ්‍රොයිලර් කුකුළන් ඇති කරන අතර මස් නිෂ්පාදනය බඩල්ගම පිහිටි අති නවීන නිෂ්පාදනාගාරයේදී සිදු කෙරේ. ජාත්‍යන්තර ආහාර නිෂ්පාදන ප්‍රමිතීන් ඉතා ඉහළින් අනුගමනය කරන CIC Poultry Farms අවම මිනිස් මැදිහත්වීමක් සහ නවීන ස්වංක්‍රිය යන්ත්‍ර භාවිත කරමින් නිෂ්පාදන සිදු කරයි.

මාතෘකා