ඩොල්සේ ඉතාලියා (Dolce Italia)  සාම්ප්‍රදායික ඉතාලියානු නිෂ්පාදන පෙළක් මෙරට වෙළෙඳපොළ වෙත හඳුන්වා දෙයි

 ඡායාරූපය:

ඩොල්සේ ඉතාලියා (Dolce Italia)  සාම්ප්‍රදායික ඉතාලියානු නිෂ්පාදන පෙළක් මෙරට වෙළෙඳපොළ වෙත හඳුන්වා දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේම නිෂ්පාදිත අමුද්‍රව්‍ය යොදාගෙන ඉතාලියානු ආහාර වේල් සකස් කිරීමෙන් කැපී පෙ‍ෙනන නාමයක් දිනා සිටින මෙරට ප්‍රමුඛතම ඉතාලියානු අවන්හල, 'ඩොල්සේ ඉතාලියා'වෙතින් නැවුම් නිෂ්පාදන පෙළක් හඳුන්වා දී තිබේ. සාම්ප්‍රදායික ඉතාලි රසයෙන් යුත් මේ නිෂ්පාදන පෙළ නම්කර ඇත්තේ රසවත් ඉතාලියානු ආහාර යන මැයෙන් යුතුව 'අයි සැපෝරී ඩී ඩොල්සේ ඉතාලියා' (I Sapori di Dolce Italia) ලෙසයි.

ඩොල්සේ ඉතාලියා අවන්හලේ නිර්මාතෘෘවරුන් මෙන්ම සම හිමිකරුවන් වන මැනුඑලා පෘග්නෝලි හා ෆ්ලොරන්ස් ගැම්බාරොටාගේ අදහසකට අනුව මේ මනබන්දනීය නිෂ්පාදන පෙළ අගෝස්තු මස 22 වැනිදා අංක 05, ස්කෙල්ටන් මාවත, කොළඹ 05 යන ස්ථානයේ පිහිටි ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන අවන්හලේදී හඳුන්වාදීම සිදුකෙරුණේ, ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන්, ව්‍යාපාරිකයන්, කාන්තා වෘත්තිකයන්, කීර්තිමත් පුද්ගලයන්, ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් සහ ආහාර රසිකයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැති උත්සවයකදීය. උත්සවයේ ප්‍රධාන අමුත්තා ලෙසින් ශ්‍රී ලංකාවේ හා මාලදිවයිනේ ඉතාලි තානාපති රීටා ගුයිලානා මැනෙල්ලාද එක්ව සිටීම විශේෂත්වයකි.

මාතෘකා