ත්‍රී සිංහ සමූහ ව්‍යාපාරය දසදහසක් පැළ සිටුවයි

 ඡායාරූපය:

ත්‍රී සිංහ සමූහ ව්‍යාපාරය දසදහසක් පැළ සිටුවයි

ත්‍රී සිංහ සමූහ ව්‍යාපාරයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂ මංජුල ආරියකුමාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැළ දසදහසක් බෙදා දීමේ වැඩසටහනක් රාජගිරිය මාදින්නාගොඩ පිහිටි ත්‍රී සිංහ සමූහ ව්‍යාපාරයේ කර්මාන්තශාලා පරිශ්‍රයේදී පසුගියදා උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්විණි. නිරන්තරයෙන් සිදු වන පරිසර විනාශය වළක්වා, පාරිසරික සමතුලිතතාව නිසි අයුරින් පවත්වා ගෙන යෑමට දායක වීම සෑම ව්‍යාපාරයක්ම සතු වගකීම වන අතර එම වගකීම මැනවින් අවබෝධ කර ගනිමින් ත්‍රී සිංහ සමූහ ව්‍යාපාරය විසින් මෙලෙස කුඹුක්, මී, මහෝගනී පැළ දසදහසක් බෙදා හරින්නට කටයුතු කෙරිණි.

ත්‍රී සිංහ සමූහ ව්‍යාපාරය කුඩා පරිමාණයෙන් අරඹා වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සමාගමක් බවට පත්ව සිටියි. ත්‍රී සිංහ සමූහ ව්‍යාපාරයේ නවතම පරිසර හිතකාමී හඳුන්වාදීම වන්නේ හිරු එළියෙන් විදුලිය නිපදවන සූර්ය පැනල පද්ධතියයි.

මාතෘකා