ඉන්දුනීසියානු සුම්බාවා දූපතේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

 ඡායාරූපය:

ඉන්දුනීසියානු සුම්බාවා දූපතේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

ඉන්දුනීසියාවේ සුම්බාවා දූපතේ ප්‍රබලත්වයෙන් යුත් භූ කම්පනයක් සිදුව තිබේ.

අමෙරිකානු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය පවස්නේ, එහි ප්‍රබලත්වය මැග්නිටියුඩ් ඒකක 6.1 ක් ලෙස සටහන්ව ඇති බවයි. සුන්ඩා දූපත් මාලාව ආශ්‍රිතව පිහිටි සුම්බාවා දිවයිනේ ජනගහණය ලක්ෂ 14කි. කෙසේ වෙතත් මෙම භූ කම්පනයෙන් සිදුවු ජීවිත හෝ දේපළ හානි පිළිබඳ මෙතෙක් වාර්තා වී නොමැත. පැසිෆික් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කෙළ්, මින් සුනාමි රල ඇතිවීමේ අවදානමක් නොමැති බවයි .

මාතෘකා