ග්‍රහකයක් මත රෝවර් යන්ත්‍ර දෙකක් සාර්ථකව ගොඩ බස්වයි

 ඡායාරූපය:

ග්‍රහකයක් මත රෝවර් යන්ත්‍ර දෙකක් සාර්ථකව ගොඩ බස්වයි

ග්‍රහකයක් මත රොබෝ රෝවර් යන්ත්‍ර දෙකක් සාර්ථකව ගොඩ බාමින් ජපාන අභ්‍යවකාශ ඒජන්සිය (JAXA) ඓතිහාසික පියවරක් තැබීය.

පසුගිය සිකුරාදා හයියාබුසා-2 අභ්‍යවකාශ යානය සමඟ පිටත් කළ කුඩා 'රෝවර්' දෙකට, ගූගු (Ryugu) යනුවෙන් හැඳින්වෙන කිලෝ මීටරයක් පළල ග්‍රහකය මතුපිට ඔබ-මොබ ගමන් කිරීමට හැකියාව ඇත. එම ග්‍රහකයේ උෂ්ණත්වය සටහන්කර ගැනීමේ සහ මතුපිට ඡායාරුප ගැනීමේ හැකියාව මෙම රෝවර් යන්ත්‍ර සතු වේ.

'රෝවර් උපකරණ දෙකම හොඳ තත්ත්වයේ' පවතින බව ජපාන අභ්‍යවකාශ ඒජන්සිය පසුගිය සෙනසුරාදා තහවුරු කළේය. වසර බිලියන 4.6කට පෙර සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය නිර්මාණය වීමෙන් පසු ඉතිරි වූ කොටස්වලින් මෙම ග්‍රහ වස්තු සැකසී ඇති අතර, එහි මූලික අවස්ථාවේ පසුවන ග්‍රහ වස්තුවක් වන ගුගූ පිළිබඳ අධ්‍යයනය ඇසුරෙන් පෘථිවියේ ඇතිවීම සහ පරිනාමය සම්බන්ධයෙන් යම් අදහසක් ගැනීමට හැකිවනු ඇත.

මාතෘකා