ඉතිහාසයේ පළමුවරට අගවිනිසුරු ධුරයට කාන්තාවක්

 ඡායාරූපය:

ඉතිහාසයේ පළමුවරට අගවිනිසුරු ධුරයට කාන්තාවක්

පාකිස්තාන ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට කාන්තාවක් එරට අගවිනිසුරු ධුරයට පත්ව තිබේ. තහීරා සෆ්දාර් නම් ඇය පාකිස්තාන මහාධිකරණ අගවිනිසුරුවරිය ලෙස ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී පසුගියදා දිවුරුම් දුන්නාය. 60 හැවිරිදි වියෙහි පසුවන ඇය අග්‍රවිනිශ්චකාර ධුරයෙහි 2019 වසරේ ඔක්තෝබර් 04 වනදා දක්වා කටයුතු කිරීමට නියමිතය. පකිස්තානයේ හිටපු හමුදාපාලක පර්වේස් මුෂාරෆ්ට එරෙහි නඩු විභාගයේ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලේද ඇය කටයුතු කළාය.

මාතෘකා